רשימת שירים

 1. למהחיים בר
 2. זה פעם בחייםיניב בן משיח
 3. מה נעשהאיציק דדיה
 4. אתה המלךאבישי לוי
 5. חומות של תקווהחיים ישראל
 6. חלק ממניגד אלבז
 7. האמונה בלבאבי בן ישראל
 8. ברכנידורון ברדא
 9. אדון עולםמידד טסה
 10. למען שמךאלעד שער
 11. הושיעה נאאיציק אשל
 12. שמע בניאלעד צפירה
 13. עם אחדיובל טייב
 14. האדרת והאמונהדוד גבאי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות