רשימת שירים

 1. בלעדיך לא אבואיהודה כץ
 2. מחכההעקבות
 3. שלי שלךאייל אבידור
 4. דור המדבריזהר שאבי
 5. עולם חדשגיל עקיביוב
 6. י-ה ריבון עולםיובל סלע
 7. לב טהורגיא מינץ
 8. המרפאעובדיה חממה
 9. איילת חןמאיר בנאי
 10. אתה יודערועי ידיד
 11. לילה כיום יאיראביתר בנאי
 12. תחנותאסף נוה שלום
 13. כי בשמחהשלמה אברמסון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות