רשימת שירים

 1. אחד המרבה אלי פרידמן
 2. פאות עדי רן
 3. רצועה 1 שמחת המלכות
 4. היינו כחולמים דני גולן
 5. תהלתו אוהד מושקוביץ
 6. בורא עולם קאליש
 7. כי שמחתני סנדי שמואלי
 8. קדיש ישי ברסלעור
 9. אבא אוהד חתוכה
 10. ועל יובל עקיבא מרגליות
 11. ונראהו בובוב
 12. אל תאמר קאליש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות