רשימת שירים

 1. אחד המרבהאלי פרידמן
 2. פאותעדי רן
 3. רצועה 1שמחת המלכות
 4. היינו כחולמיםדני גולן
 5. תהלתואוהד מושקוביץ
 6. בורא עולםקאליש
 7. כי שמחתניסנדי שמואלי
 8. קדישישי ברסלעור
 9. אבאאוהד חתוכה
 10. ועל יובלעקיבא מרגליות
 11. ונראהובובוב
 12. אל תאמרקאליש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות