רשימת שירים

 1. שיר הנשרשוהם שמחי
 2. למהחיים בר
 3. מלך העולםיניב בן משיח
 4. מה נבקשחיים ישראל
 5. כנף השכינהדקלון
 6. למען שמךאלעד שער
 7. עם אחדיובל טייב
 8. עננימידד טסה
 9. נשיר לךאיציק אורלב
 10. אמןגד אלבז
 11. הושיעה נאאיציק אשל
 12. אלוקים שבשמייםאיציק דדיה
 13. זה נסאמיר גד אליהו

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות