רשימת שירים

 1. חציאמיר דדון
 2. תני ללב שלךמיכל גלבר
 3. לב 1אייל אבן צור
 4. מתחיל מחדשהראל מויאל
 5. אני הולךאהוד בנאי
 6. חתום באשסינרגיה
 7. העיר באפוריוסי פרץ
 8. ההר הירוקהתקווה 6
 9. בין העיר לכפרקרן פלס
 10. שיר נחמההדג נחש
 11. אלוקיםמוקי
 12. אם את הולכתאברהם טל
 13. תני ללב שלךמיכל גלבר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות