רשימת שירים

 1. אחד המרבה אלי פרידמן
 2. ריבון כל העולמים דדי גראוכר
 3. צמאה אודי אולמן
 4. השיבנו פרחי מיאמי
 5. וטהר לבנו מרדכי בן דוד
 6. ברוך הגבר עקיבא מרגליות
 7. מי זה פיאמנטה
 8. על שלשה דברים אפרים מנדלסון
 9. הוא אלוקינו דדי גראוכר
 10. היינו כחולמים דני גולם וחברים
 11. אך טוב שלומי דקס
 12. יידן מיכאל שטרייכר
 13. אגודה אחת אודי אולמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות