רשימת שירים

 1. אחד המרבהאלי פרידמן
 2. ריבון כל העולמיםדדי גראוכר
 3. צמאהאודי אולמן
 4. השיבנופרחי מיאמי
 5. וטהר לבנומרדכי בן דוד
 6. ברוך הגברעקיבא מרגליות
 7. מי זהפיאמנטה
 8. על שלשה דבריםאפרים מנדלסון
 9. הוא אלוקינודדי גראוכר
 10. היינו כחולמיםדני גולם וחברים
 11. אך טובשלומי דקס
 12. יידןמיכאל שטרייכר
 13. אגודה אחתאודי אולמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות