רשימת שירים

 1. נעלה נעלהחיים ישראל
 2. ירושליםיוסי ברדא
 3. ירושלים יפת עינייםמשה גיאת
 4. ירושלים שלי לעדיניב בן משיח
 5. עיר ציוןדודו דרעי
 6. ירושליםיהודה בן עטר
 7. יפה נוףישראל אדרי
 8. שמחתידקלון
 9. עיני צופיהמשה גיאת
 10. אם אשכחך (רמיקס)בן סנוף
 11. שבחי ירושליםיוסי אזולאי
 12. ישנה עיראבי פרץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות