רשימת שירים

 1. נעלה נעלה חיים ישראל
 2. ירושלים יוסי ברדא
 3. ירושלים יפת עיניים משה גיאת
 4. ירושלים שלי לעד יניב בן משיח
 5. עיר ציון דודו דרעי
 6. ירושלים יהודה בן עטר
 7. יפה נוף ישראל אדרי
 8. שמחתי דקלון
 9. עיני צופיה משה גיאת
 10. אם אשכחך (רמיקס) בן סנוף
 11. שבחי ירושלים יוסי אזולאי
 12. ישנה עיר אבי פרץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות