רשימת שירים

 1. בוער באהבת ה' לכתחילה
 2. בחושך ובאור מרדכי יצהר בוימל
 3. רק תפילה אברהם פריד
 4. תן לי אות אלי רן
 5. שלח יוסף קרדונר
 6. אור הקודש אמא עילאה
 7. טל חרמון ישוב הדעת
 8. אפס בלתך (אין ערוך לך) עידו פורטל
 9. זוהר הרקיע אליעד אליהו
 10. השיבה שופטינו בנימין פייל
 11. אני מאמין אוריאל מאור
 12. נצח ישראל עובדיה חממה
 13. עולה מן הים סיני תור
 14. מנעי קולך מבכי עידן רייכל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות