רשימת שירים

 1. בוער באהבת ה'לכתחילה
 2. בחושך ובאורמרדכי יצהר בוימל
 3. רק תפילהאברהם פריד
 4. תן לי אותאלי רן
 5. שלחיוסף קרדונר
 6. אור הקודשאמא עילאה
 7. טל חרמוןישוב הדעת
 8. אפס בלתך (אין ערוך לך)עידו פורטל
 9. זוהר הרקיעאליעד אליהו
 10. השיבה שופטינובנימין פייל
 11. אני מאמיןאוריאל מאור
 12. נצח ישראלעובדיה חממה
 13. עולה מן היםסיני תור
 14. מנעי קולך מבכיעידן רייכל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות