רשימת שירים

  1. יום זה מכובד דוד גבאי
  2. ויזמרו לך שועה קעסין
  3. והיו למשסה מחנה שלוה
  4. כאייל תערוג מקהלת בנים
  5. ישמחו ירמיהו
  6. ריבון כל העולמים יצחק מאיר
  7. ויכולו אלי פרידמן
  8. וזכני ברוך לוין
  9. ישיש מנוחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות