רשימת שירים

  1. יום זה מכובדדוד גבאי
  2. ויזמרו לךשועה קעסין
  3. והיו למשסהמחנה שלוה
  4. כאייל תערוגמקהלת בנים
  5. ישמחוירמיהו
  6. ריבון כל העולמיםיצחק מאיר
  7. ויכולואלי פרידמן
  8. וזכניברוך לוין
  9. ישישמנוחה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות