רשימת שירים

  1. טוב להודות אברומי פלאם
  2. קרוב ה' אברומי פלאם
  3. ממעמקים אברומי פלאם
  4. בשצף אברומי פלאם
  5. התעוררי אברומי פלאם
  6. מי שמאמין אברומי פלאם
  7. אזכרה אברומי פלאם
  8. התנערי אברומי פלאם

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות