רשימת שירים

  1. טוב להודותאברומי פלאם
  2. קרוב ה'אברומי פלאם
  3. ממעמקיםאברומי פלאם
  4. בשצףאברומי פלאם
  5. התעורריאברומי פלאם
  6. מי שמאמיןאברומי פלאם
  7. אזכרהאברומי פלאם
  8. התנעריאברומי פלאם

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות