רשימת שירים

 1. והיא שעמדה (ווקאלי) פלטיניום אקפלה
 2. אשא עיני (ווקאלי) להקת משוררים
 3. ממקומך (ווקאלי) מוזיקאליש
 4. ונפשי (ווקאלי) מקהלת שירה
 5. על אלה (ווקאלי) אברומי פלאם
 6. (ווקאלי) גם כי אלך מוזיקאליש
 7. מקימי (ווקאי) להקת משוררים
 8. שירו לנו (ווקאלי) מוזיקאליש
 9. אם אשכחך (ווקאלי) אברומי פלאם
 10. אליך (ווקאלי) החברה
 11. עד מתי (ווקאלי) מקהלת שירה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות