רשימת שירים

 1. תפילה לעניגיל עקיביוב
 2. כאיליערות הדבש
 3. ברכי נפשיסיני תור
 4. בינו בוערים בעםיצחק פוקס
 5. מי יתן ליגבריאל חסון
 6. מזמור לדודיוסף קרדונר
 7. אשרי האישבית הקדושה
 8. אשא עיניהמדרגות
 9. אשא עיניאהרון רזאל
 10. אשרי האישדני ממן
 11. היינו כחולמיםדני גולן וחברים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות