רשימת שירים

 1. זה היוםישראל ויליגר
 2. הללולני סלומון
 3. שיר חדשעמירן דביר
 4. וראו עינינושלמה שמחה
 5. עבדוחסידי בעזלא
 6. שמחתי באומרים ליתולדות אהרון
 7. בתפארתומשולם גרינבג
 8. ושמחת (מחרוזת)שלומי דקס ישראל וילג
 9. לעבדך באמתיעקב שוואקי
 10. נו נו נואברהם פריד
 11. ירושליםפרחי מיאמי
 12. מה טובודוד גבאי
 13. אחכה לולני סלומון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות