רשימת שירים

 1. שלום עליכםמיקי רוזנבאום
 2. והנחילנושלמה קרליבך
 3. ימין ושמאלשלמה קרליבך
 4. אשת חיליהודה גלנץ
 5. ישמח משהיוסף קרדונר
 6. מזמור שירגבריאל חסון
 7. תא חזיגדי זרביב
 8. לכה דודי דני ממן
 9. עוד מעט שבתרבע לשבע
 10. דרור יקראקול אחי
 11. קה ריבוןיצחק אטיאס
 12. לקראת שבתשמואל זוין
 13. מזמור לדודגיל עקיביוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות