רשימת שירים

  1. כי הנה יצחק שמחה
  2. נחפשה מאיר גלבר
  3. היה עם פיפיות חסידי קרעטשניף
  4. פנה נא משולם גרינבג
  5. באין מליץ יושר דוד נדב
  6. הבן יקיר לי אליעזר רוזנפלד
  7. נאלמתי דומיה דב הנדלר
  8. והכהנים שלמה כץ
  9. יושעו יעקב קפל אלבויגן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות