רשימת שירים

 1. אל החיטה משפחת ואך
 2. ילדה קטנה גתית בר אבין
 3. תן בי אור ריקי אוגול
 4. יש בורא לעולם גיל עקיביוב
 5. הכח לחיות העקבות
 6. ותתן לנו סופי
 7. ואני אשיר אתי אנקרי
 8. לך אלי אודי דוידי
 9. נפשנו חיכתה מיכאל עובד
 10. שיר הנודד עניין אחר
 11. מעיין אליעד אליהו
 12. אמא משפחת ואך
 13. נגע אל החלום אולפנית טבריה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות