רשימת שירים

 1. שירתילהקת נדודים פנימיה
 2. שמע ישראלמקהלת שיר אל
 3. שלח ליאודי דוידי
 4. חסדי ה'נשמה
 5. יודוךאתי אנקרי
 6. שימחתני ה'ניצוצות
 7. שלושה עשר עיקריםגידי שרון
 8. אהבת ישראלגתית בר אבין
 9. שאי עינייךיצחק וסיגלית שדהו
 10. כל גוייםשמעון קדר
 11. קומי נשמהאולפנית טבריה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות