רשימת שירים

 1. שירתי להקת נדודים פנימיה
 2. שמע ישראל מקהלת שיר אל
 3. שלח לי אודי דוידי
 4. חסדי ה' נשמה
 5. יודוך אתי אנקרי
 6. שימחתני ה' ניצוצות
 7. שלושה עשר עיקרים גידי שרון
 8. אהבת ישראל גתית בר אבין
 9. שאי עינייך יצחק וסיגלית שדהו
 10. כל גויים שמעון קדר
 11. קומי נשמה אולפנית טבריה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות