רשימת שירים

 1. הנניברי וובר
 2. קדוש ה'יומי לואי
 3. ברוך ה'אדר
 4. נכספהמרדכי בן דוד
 5. שיר המעלותמנדל ברכפלד
 6. לתודה עשה,מזמור,שלומי גרטנר
 7. נגילהמישל פרדס
 8. מי שברךדוד גבאי
 9. מי שעשהשלשלת 5
 10. הוא יברךיוסף חיים שוואקי
 11. יפיפיתשלשלת ג'וניור
 12. בוראשבת חברים
 13. אנא עבדאשרוליק ורדיגר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות