רשימת שירים

 1. אהבת חינם גד ליאור
 2. זה הזמן להקת פרדס
 3. הכל לטובה אודי דוידי
 4. ראיתי אורי אלדר
 5. בעצם זריחה משפחת חוטר
 6. טוב להודות אהרון רזאל
 7. כינור (גברים) משפחת ואך
 8. סעי יונה פורת נוב
 9. מה לך יחידה ברי סחרוף
 10. יונת ישראל יובל סלע
 11. כציפור נודדת יצחק פוקס
 12. עת הזמיר ירמיהו
 13. קוה אל ה' יצחק בינשטוק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות