רשימת שירים

  1. אלוקינו שבשמיםרועי ידיד
  2. שמע קולנוניר קפטן ונפתלי גולד
  3. בחכמהאלי פרידמן
  4. מה רבושלומי דקס
  5. מה אשיבג'י. ג'י. הופמן
  6. כאיל תערוגירמי' דאמן
  7. ונאיעקב שווקי
  8. אוהב שלוםאלי גרסטנר
  9. נצורברוך עבוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות