אלקנה נותן לחנה מנה אחת אפיים.

פורסם בתאריך כ"ח באלול תשס"ח, 28/09/2008
"ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות: ולחנה יתן מנה אחת אפיים כי את חנה אהב וה' סגר רחמה:"..[ שמואל א',א',ה-ו]

תגובהתגובות