יצירות של אהובה קליין | יצירות ש-אהובה קליין אהב/ה

ציור

מלך (c) ציור לפרשת שופטים.

מאת אהובה קליין
כ"ט באב תש"ע (09/08/2010)
"שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו" [דברים י"ז,ט"ו]
[צבעי שמן על בד]
המשך...
7  
ציור

לוחות שניים- ציור לפרשת עקב.(c)

מאת אהובה קליין
י"ז באב תש"ע (28/07/2010)
"..פסל- לך שני- לוחות אבנים כראשונים ..." [דברים י,א]
[הטכניקה: צבעי שמן על בד]
המשך...
6  
ציור

הכניסה לארץ ישראל (c)[ציור לפרשת ואתחנן.]

מאת אהובה קליין
י' באב תש"ע (21/07/2010)
"והיה כי- יביאך ה' אלוקיך אל---הארץ אשר נשבע לאבותיך....." [דברים ו,י]
הטכניקה: צבעי שמן על בד.
המשך...
13  
ציור

סמיכת ;יהושע למנהיג(c)- פרשת פינחס.

מאת אהובה קליין
י"ח בתמוז תש"ע (30/06/2010)
"..וייקח את- יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל- העדה ויסמוך את ידיו עליו..." [במדבר,כ"ז,כ"ב-כ"ג]
[הטכניקה: שמן על בד]
המשך...
4  
ציור

הקטרת הקטורת(c) פרשת קרח

מאת אהובה קליין
כ"ז בסיון תש"ע (09/06/2010)
"ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטורת ויעמדו פתח אוהל מועד.." [במדבר ט"ז,י"ח]
[הטכניקה: שמן על בד]
המשך...
12  
ציור

"אם אשכחך ירושלים.."(c)[הציור המקורי של

מאת אהובה קליין
כ"ג באייר תש"ע (07/05/2010)
"אם אשכחך ירושלים..." [הציור המקורי שלי]
המשך...
6  
ציור

ברית מילה (c)[ציור לפרשת תזריע מצורע]

מאת אהובה קליין
כ"ט בניסן תש"ע (13/04/2010)
"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" [ויקרא י"ב,ג] הטכניקה: שמן על בד.
המשך...
11  
ציור

הכוהנים בפתח אוהל מועד(c)פרשת צו

מאת אהובה קליין
ח' בניסן תש"ע (23/03/2010)
"ויאמר משה אל אהרון ואל בניו בשלו את הבשר פתח אוהל מועד ושם תאכלו אותו ואת הלחם אשר בסל המילואים..." [ויקרא ח,ל"א] [שמן על בד]
המשך...
10  
ציור

עגל הזהב- [פרשת כי תשא](c)

מאת אהובה קליין
י"ט באדר תש"ע (05/03/2010)
"ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את- העגל ומחולות..." [שמות ל"א,י"ט] [צבעי שמן על בד]
המשך...
9  
ציור

אמה עבריה (c)[פרשת משפטים]

מאת אהובה קליין
כ"ו בשבט תש"ע (10/02/2010)
"וכי ימכור איש את- ביתו לאמה...." [שמות כ"א,ז] [שמן על בד]
המשך...
8  
ציור

ציור לפרשת בשלח: יציאת מצרים(c)

מאת אהובה קליין
י"ב בשבט תש"ע (27/01/2010)
"ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים..." [שמות ט"ו,ל]
המשך...
10  
ציור

משה ואהרון לפני ;פרעה(c) ציור לפרשת: וארא

מאת אהובה קליין
כ"ז בטבת תש"ע (13/01/2010)
"ויבוא משה ואהרון אל פרעה..." [שמות ז,י]
המשך...
17  
ציור

יוסף בוכה במצרים [פרשת ויגש] (c)

מאת אהובה קליין
י"א בטבת תש"ע (28/12/2009)
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו.. ויתן קולו בבכי..."[בראשית מ"ה,א-ב]
המשך...
10  
שירה

יעקב ועשיו נפגשים/ שיר בהשראת פרשת: וישלח

מאת אהובה קליין
י"ד בכסלו תש"ע (01/12/2009)
יעקב ועשו נפגשים

יעקב צופה למרחקים
במוחו זיכרונות נעורים ,
בכורה בנזיד עדשים
ברכות- פרי תעתועים.

אוזניו קולטות רעשים
בליבו רגשות מחוללים,
לפתע יפגוש בעיני עשיו
יקוד וישתחווה לפניו.

עשיו עטוף שריון לוחמים
רגשות יסתיר בנשיקות וחיבוקים,
האם זו התפייסות לעולמים,
או פתח לסכסוכים עתידיים?


המשך...
2  
ציור

יעקב ועשיו נפגשים.[פרשת וישלח]

מאת אהובה קליין
י"ד בכסלו תש"ע (01/12/2009)
"וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו..." [בראשית ל"ג,ד]
המשך...
18  
שירה

באר מים

מאת אהובה קליין
ד' בכסלו תש"ע (21/11/2009)
באר מים ׂ

באר מים משחר בראשית
שזורה מקורות אנרגיה ותכלית,
ממימיה ירוו צימאונם
כל רמש וכל חי.

יש והבאר תחולל ריב ומדון
עת יתחרו ביניהם חום וצימאון:
דוגמת עבדי אבימלך ואברהם
דין ודברים ניצתו לשונם.

יש והבאר תצמיח ישועה
תזמן אליה איש ואישה:
דוגמת יעקב ורחל
זכו להקים בית לתפארת ישראל

יש ובאר המים משולה לתורה
מרווה
המשך...
5  
ציור

רבקה צופה אל עבר עשיו[פרשת השבוע תולדות](c)

מאת אהובה קליין
ל' בחשון תש"ע (17/11/2009)
" ורבקה שומעת בדבר יצחק אל-עשיו בנו וילך עשיו השדה לצוד ציד להביא" [בראשית כ"ז,ה]
צבעי שמן על בד
המשך...
7  
ציור

מהפכת סדום ועמורה (c) [צבעי שמן על בד]

מאת אהובה קליין
י"ז בחשון תש"ע (04/11/2009)
"וה' המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש...ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח" [בראשית י"ט,כ"ד-כ"ו]
המשך...
13  
ציור

נח והיונה - ציור מתוך פרשת נח.

מאת אהובה קליין
ג' בחשון תש"ע (21/10/2009)
" ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה" [בראשית ח,י"א]
המשך...
11  
שירה

דברי קהלת

מאת אהובה קליין
כ' בתשרי תש"ע (08/10/2009)
דברי קהלת

שלמה המלך החכם באדם
כתביו זורעים דעת בעולם,
חכמה חוצה יבשות וימים
זורמת היישר ללב המאזינים.

מציתה הרהורים מעוררת מחשבות
על מהות החיים וטעות בהשקפות:
"הבל הבלים אמר קהלת"
מילותיו מהדהדות, לוחשות כגחלת.

"מה שהיה הוא שיהיה
ומה שנעשה הוא שיעשה"
אדם עמל מבוקר עד ערב
צובר דברים חסרי ערך.

מתחת לשמש יתבונן
המשך...
2  
ציור

"..עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי..."[ישעיה נ"ו,ז

מאת אהובה קליין
י"ב בתשרי תש"ע (30/09/2009)
המשך...
10  
ציור

עונשה של עיר נידחת (c) פרשת ראה.

מאת אהובה קליין
כ"ד באב תש"ע (04/08/2010)
"הכה תכה את- יושבי העיר ההיא לפי חרב...ושרפת באש .."
[דברים י"ג,ט"ז-י"ז]
הטכניקה: צבעי שמן על בד.
המשך...
6  
ציור

נחלתם של גד וראובן (c) [פרשת דברים]

מאת אהובה קליין
ב' באב תש"ע (13/07/2010)
"...ידעתי כי- מקנה רב לכם..." [דברים ג, י"ט]
הטכניקה:שמן על בד.
המשך...
5  
ציור

בני ראובן בונים עריהם[פרשת מטות מסעי] (c)

מאת אהובה קליין
כ"ד בתמוז תש"ע (06/07/2010)
"ובני ראובן בנו את- חשבון,,,," [במדבר ל"ב,ל"ז]
[הטכניקה: שמן על בד]
המשך...
6  
ציור

זקני מואב ומדיין (c)[פרשת בלק]

מאת אהובה קליין
י"א בתמוז תש"ע (23/06/2010)
"ויאמר אליהם: לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר.."[במדבר כ"ב,ח]
הטכניקה: שמן על בד.
המשך...
21  
ציור

מצוות ציצית - ;פרשת שלח (c)

מאת אהובה קליין
י"ט בסיון תש"ע (01/06/2010)
",,,ועשו להם ציצית..." [במדבר ט"ו,ל"ח]
המשך...
2  
ציור

הבאת העומר.[פרשת: אמור]

מאת אהובה קליין
י"ד באייר תש"ע (28/04/2010)
"...והבאתם את-----עומר ראשית קצירכם אל הכהן" [ויקרא כ"ג, י] (c) [הטכניקה: שמן על בד]
המשך...
8  
ציור

איסור אכילת בעלי חיים טמאים[פרשת שמיני](c)

מאת אהובה קליין
כ"ג בניסן תש"ע (07/04/2010)
"זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה.....אך את זה לא תאכלו...." [ויקרא י"א,ב-כ"ז] [צבעי שמן על בד]
המשך...
19  
ציור

משה באוהל מועד [פרשת ויקרא] (c)

מאת אהובה קליין
ג' בניסן תש"ע (18/03/2010)
"ויקרא אל- משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד..." [ויקרא א,א]
[שמן על בד]
המשך...
6  
ציור

הכוהנים והקורבן (c) פרשת תצווה.

מאת אהובה קליין
ט' באדר תש"ע (23/02/2010)
"וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל" [שמות כ"ט,ט"ו] ציור: שמן על בד.
המשך...
11  
ציור

מעמד הר סיני (c)

מאת אהובה קליין
כ"ג בשבט תש"ע (07/02/2010)
"וכל העם רואים את הקולות..." [שמות כ,ט"ו]
[שמן על בד]
המשך...
15  
שירה

"כי האדם עץ השדה"

מאת אהובה קליין
י"ב בשבט תש"ע (27/01/2010)
"כי האדם עץ השדה"
"הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך"
לכרוע לפניו ראש וברך
פגשו בעץ עתיר מימדים
שורשיו מועטים ודלים
התרברב העץ ואמר:
כי ראוי למלוכה ושכר
פה אחד נענה בשלילה
ואת דמעותיו מחה.

ראו אילן סרק נטול פירות
זמזומו הגביר פיו אמרות:
"הרוח נושבת ענפיי מצטלצלים
אמטיר אימה על קרובים ורחוקים"
התרחקו העצים מהגאוותן
ותרו אחר
המשך...
4  
ציור

פרעה מלך מצרים- ציור לפרשת שמות.(c)

מאת אהובה קליין
כ' בטבת תש"ע (06/01/2010)
"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" [שמות א,ח]
[צבעי שמן על בד]
המשך...
14  
שירה

יעקב מבקש שלווה [בהשראת פרשת וישב]

מאת אהובה קליין
כ"ג בכסלו תש"ע (10/12/2009)
יעקב מבקש שלווה

יש ואדם יחפוץ לישב
לנוח מעמל החיים והכאב,
לפתע, שלוותו תימס תתפוגג
להב חדה מראשותיו תתנוסס.
יאזור כוחות ויתמודד
יבטח בה' ויתעודד.

כציפור דרור המרקיעה שחקים
כנפיה פורשת בין הערפילים
לפתע, חץ ציידים אכזרי
יפלח גופה הזעיר והשברירי,
אל תוך תהום תצלול
תאבק על חייה ותזעק בקול.

דוגמת יעקב עתיר הניסיונות
המשך...
1  
ציור

נס פח השמן (c)

מאת אהובה קליין
כ"א בכסלו תש"ע (08/12/2009)
המשך...
11  
שירה

סולם יעקב/ שיר בהשראת פרשת: ויצא

מאת אהובה קליין
ח' בכסלו תש"ע (25/11/2009)
סולם יעקב
קרני חמה אחרונים
ישייטו בין הערפילים,
השמים יאפילו אפילה לילית
יעקב מתקן תפילת ערבית.

יעקב מכין עצמו לשינה
אבן מראשותיו לליל מנוחה,
ארץ סגולה מקופלת תחתיו
נחלת אבות מיועדת לבניו.

יעקב צולל לשינה עמוקה
בחלומו סולם ובראשו שכינה,
מלאכים צחורים עולים ויורדים
רז וסוד לאוזניו מלחשים.

"וייקץ יעקב משנתו"
יראה
המשך...
4  
שירה

אליעזר ורבקה.

מאת אהובה קליין
כ"ה בחשון תש"ע (12/11/2009)
"לעת צאת השואבות"
שעת בן השמשות,
אליעזר נושא תפילתו
מתוך עמקי נשמתו,
כל עצמותיו תאמרנה תחנונים,
לאדונו ישמור אמונים.

אליעזר מביט בשואבות
עת כדיהן במים ממלאות,
הנה נערה מהלכת בקלילות
פניה ובגדיה קורנים אצילות,
שזורה היא- עמוד חסדים,
הציפיות קורמות עור וגידים.

אליעזר משתאה ומחריש
חוזה בפליאה בתרחיש:
"שתה
המשך...
1  
ציור

יצחק ;מקבל את פני רבקה [פרשת חיי ;שרה](c)

מאת אהובה קליין
כ"ה בחשון תש"ע (12/11/2009)
"... ותיקח הצעיף ותתכס" [בראשית כ"ד,ס"ה]
המשך...
11  
ציור

דוד המלך ואנשיו במערה

מאת אהובה קליין
ט' בחשון תש"ע (27/10/2009)
"וילך דוד משם וימלט אל מערת עדולם וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה" [שמואל-א כ"ב,א]
[צבעי שמן על בד]
המשך...
11  
ציור

האדם קורא בשמות לעולם החי [פרשת בראשית]

מאת אהובה קליין
כ"ו בתשרי תש"ע (14/10/2009)
" ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חיית השדה " [בראשית ב,כ]
המשך...
17  
ציור

מתוך פרשת השבוע: וזאת הברכה.

מאת אהובה קליין
י"ז בתשרי תש"ע (05/10/2009)
" תורה ציוה - לנו משה מורשה קהילת יעקב" [דברים ל"ג, ד]
המשך...
9  
שירה

שירת "האזינו"

מאת אהובה קליין
ו' בתשרי תש"ע (24/09/2009)
שירת "האזינו"

משה משמיע מילות שירה
גלויות ונסתרות-מפיצות אורה,
לתוך הנשמות מחלחלות
בעומק הלב מתנחלות .

השמים והארץ מתאספים
שלובי זרוע מאזינים-
אל שירת איש האלוקים
כעדים לעד ונצח נצחים.

על אם הדרך ניצבים
למוצא פי מלך המלכים,
כרשות מבצעת ציווים
גמול על כל המעשים.

הערה: השיר נכתב בהשראת פרשת: האזינו
משה
המשך...
4  
ציור

הפרה האדומה (c)[ציור ;לפרשת חוקת]

מאת אהובה קליין
ג' בתמוז תש"ע (15/06/2010)
"זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמור: דבר אל- בני ישראל וייקחו אליך פרה אדומה...." [במדב י"ט, ב
[הטכניקה: שמן על בד]
המשך...
6  
ציור

קורבנות הנשיאים(c)- ציור לפרשת: נשא

מאת אהובה קליין
ז' בסיון תש"ע (20/05/2010)
"ויביאו את קרבנם לפני ה' שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה..." [במדבר ז,ג]
המשך...
14  
ציור

אהרון נותן על השעירים גורלות [פרשת אחרי מות] (c)

מאת אהובה קליין
ו' באייר תש"ע (20/04/2010)
"ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל" [ויקרא ט"ז,ח] [הטכניקה: שמן על בד]
המשך...
5  
ציור

חד גדיא

מאת אהובה קליין
י"ז בניסן תש"ע (01/04/2010)
המשך...
7  
ציור

הנשים טוות צמר למשכן.(c) [פרשת הקהל פקודי]

מאת אהובה קליין
כ"ה באדר תש"ע (11/03/2010)
המשך...
13  
ציור

הכרובים-ציור לפרשת תרומה(c)

מאת אהובה קליין
ג' באדר תש"ע (17/02/2010)
"ועשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותם..." [שמות כ"ה,י"ח] [שמן על בד]
המשך...
13  
ציור

ההכנות לקבלת התורה (c) ציורלפרשת יתרו

מאת אהובה קליין
י"ט בשבט תש"ע (03/02/2010)
"ויאמר ה' אל משה לך אל-- העם וקדשתם היום ומחר וכיבסו שמלתם" [שמות י"ט,י]

המשך...
7  
ציור

סופר סת"ם (c)[צבעי שמן על בד]

מאת אהובה קליין
ה' בשבט תש"ע (20/01/2010)
המשך...
21  
שירה

הפיוס

מאת אהובה קליין
י"ז בטבת תש"ע (03/01/2010)
הפיוס

יעקב נאסף אל אבותיו,
מצרימה חוזרים יוסף ואחיו
פחד בוער בלב האחים
יום פירעון מבן הזקונים.

כאיש אחד בלב אחד
ישלחו שליח באופן מיוחד:
"שא נא פשע אחיך
וחטאתם כי רעה גמלוך.."

יוסף בוכה בכי תמרורים
בזיכרונו שרשרת אירועים
אך ינוס כאיילה מנקמה
יראת שמים זועקת בנשמה.

ינחם אחיו המודאגים
במילות פיוס וכיבושין:
המשך...
3  
ציור

אנשי גבעון ויהושע (c)

מאת אהובה קליין
כ"ט בכסלו תש"ע (16/12/2009)
"ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי ויעשו גם המה בעורמה וילכו ויצטיירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונאודות יין... וכל לחם צידם יבש,,,וילכו אל יהושע... [יהושע ט,ג-ז]
המשך...
13  
ציור

חלומו של שר האופים[פרשת וישב](c)

מאת אהובה קליין
כ"א בכסלו תש"ע (08/12/2009)
"וירא שר האופים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלושה סלי חורי על ראשי ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה והעוף אוכל..." [בראשית מ,ט"ז- י"ז]
המשך...
13  
ציור

יעקב מגולל את האבן מעל פי הבאר[ציור לפרשת ויצא](c)

מאת אהובה קליין
ח' בכסלו תש"ע (25/11/2009)
" ויהי כאשר ראה יעקב את רחל...ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את -צאן לבן..."
[בראשית כ"ט, י]
צבעי שמן על בד
המשך...
24  
ציור

אברהם והמלאכים. (c)

מאת אהובה קליין
א' בכסלו תש"ע (18/11/2009)
"וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים...." [בראשית י"ח,ב]
צבעי שמן על בד.
המשך...
13  
שירה

אברהם מכניס אורחים

מאת אהובה קליין
י"ח בחשון תש"ע (05/11/2009)
כחום היום חמה מסנוורת
סמוקת לחיים לסביבה מחייכת,
אברהם מצפה בכיליון עיניים
לאורחים מארבע רוחות השמים.

גופו לוחש כאבים
רוחו נוסקת גבהים,
בליבו מחול חסדים
תווי אהבת הזולת מתנגנים.

אברהם דבק במטרה
לפתע תגלית מסעירה:
שלושה אנשים קרבים בצעידה
אברהם ינוע לקראתם בדהירה,
ידיו יפרוש ככנפי יונה.

אברהם איש המעשים
המשך...
5  
שירה

גן עדן [בהשראת פרשת בראשית]

מאת אהובה קליין
כ"ט בתשרי תש"ע (17/10/2009)
גן עדן
ישנו גן עדן יציר אלוקים:
עץ הדעת עץ החיים...
ריח ניחוח וכנף רננים
בשער מסוככים מלאכים.

ישנו גן עדן של אדם:
קדושת המקום וקדושת הזמן,
דוגמת ירושלים עיר הקודש,
חגים ומועד בימות החודש.

ישנו גן עדן בלב אנוש:
הדבק באלוקים לא יבוש,
נהנה מיגיע כפיים-
"כעץ שתול על פלגי מים"
המשך...
4  
שירה

הבריאה [בהשראת פרשת בראשית]

מאת אהובה קליין
כ"ו בתשרי תש"ע (14/10/2009)
הבריאה

בראשית שמים וארץ נבראים
בפתיתי תכלת נקשרים,
רוח וחומר שזורים,
זה בזה משתרבבים.

עשרה מאמרות מעוררי פלאים
מעשה רוקם – ידי אלוקים,
אור גנוז בהם חבוי
רב הנסתר על הגלוי.

עולמנו פרוזדור צר
נושק לטרקלין מפואר,
צדק ואמת בהם ישכנו לעולמים,
שלווה ורוגע יאירו ככוכבים.

אדם נזר הבריאה
תבנית, גוף ונשמה,
יתמיד,ילמד
המשך...
9  
שירה

סוכה בצומת דרכים

מאת אהובה קליין
ט"ז בתשרי תש"ע (04/10/2009)
סוכה בצומת דרכים

סוכה ניצבת בצומת דרכים
ידיה מושטות לעוברים ושבים,
אהבתה מקרבת לבבות,
קדושתה מאחדת נפשות.

צלתה מרובה מחמתה
השכינה עליה חוסה,
בלילות אפלים ותכולים
מתוכה ניבטים כוכבים.

החוסים בצילה-
פניהם זוהר והילה,
עונג רוחני מנת חלקם,
בים מצוות טובלים גופם.
המשך...
5  
ציור

"האזינו השמים..." מתוך פרשת: "האזינו"

מאת אהובה קליין
ה' בתשרי תש"ע (23/09/2009)
המשך...
24