רבקה ,יעקב ועשו. [מתוך ;פרשת תולדות]

פורסם בתאריך כ"ח בחשון תשס"ט, 26/11/2008
"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה  ויעקב איש תם יושב אוהלים" [בראשית,כ"ה, כ"ז]

תגובהתגובות