משה ובני ישראל במצרים.

פורסם בתאריך כ"ד בטבת תשס"ט, 20/01/2009
"וידבר משה כן אל- בני ישראל ולא שמעו אל- משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" [שמות ו',ט'] .[פרשת וארא]

תגובהתגובות