חדשה בפרשה. לך לך התשס"ז.

מאת
ארגמן
פורסם בתאריך ז' בחשון תשס"ז, 29/10/2006

חדשה בפרשה -לך לך התשס"ז
נכתב בידי היוצרת המוכשרת שני- כלי מעלי. עריכה וקריינות : צחקן.

שלום רב מהאולפן בפ"ת וחדר החדשות שבעלי.

הנה החדשות, ותחילה עיקרן:

  • אברם עוזב את חרן אל הלא נודע, ומובל בידי ה' לארץ כנען.
  • אברם יורד למצרים, שם, שרי נחטפת בידי סוכני מכס.
  • אברהם ולוט נפרדים עקב ריב רועים.
  • מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים ושביית לוט.
  • ברית בין הבתרים.
  • הגר וישמעאל.
  • אברהם ובני ביתו נימולים.
אברם עוזב את חרן אל הלא נודע, ומובל בידי ה' לארץ כנען.
בעקבות ציוויו של הקב"ה עוזב אברם את בית אביו בחרן והולך עם שָׂרַי אשתו ועם לוט אחיינו אל יעד לא-ידוע.
לבסוף, הוא מגיע לארץ כנען [שלימים תקרא ישראל] ומתיישב בנגב.
 
אברם יורד למצרים, שם, שרי נחטפת בידי סוכני מכס.
עקב רעב כבד בארץ, אברם יורד למצרים.
הוא מבקש משרי, שהייתה יפת-מראה, שתספר שהיא אחותו. מקורת שונים מוסרים, כי ציווה עליה שתהיה בתוך קופסא, כדי שלא יהרגו אותו בשביל לקחת אותה לאישה למלך פרעה.
סוכני המכס מגלים את התרמית, ומעבירים את אחות אברהם לפרעה.
פרעה לוקח את שרי ולוקה ב"נגעים גדולים".

אברהם ולוט נפרדים עקב ריב רועים.
עקב מלחמות בין רועי אברהם לרועי לוט, החליטו אברהם ולוט להיפרד.
לוט מתיישב בסדום, עיר החוטאים.
אברם בוחר לשבת באלוני-ממרא שבחברון, ומקים שם מזבח לה'.
לאחר שלוט נפרד מאברם, הקב"ה מבטיח לו שינחיל ולזרעו את הארץ, וכלשון ה' :
שא עינך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה קדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה,  ולזרעך עד עולם...  קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה.

מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים ושביית לוט.

ארבעה מלכים, [של שנער, אלסר, עילם וגוים] נלחמים בחמשה מלכים אחרים [של סדום, עמורה, אדמה, צביים ובלע]. לוט ורכושו נלקחים בשבי.
אברם וכל תלמידיו נלחמים בארבעת המלכים, מנצחים ומשחררים את לוט ורכושו.
מלך סדום מציע לאברם תמורה אך אברם מסרב, כי אינו רוצה שמלך סדום יטען שממנו בא עושרו של אברם, ולא מהקב"ה, "משרוך ועד חוט נעל", כלשנו. 

ברית בין הבתרים
אברם מצטער שאין לו בן, אך ה' מבטיח לו שזרעו יהיה ככוכבים בשמיים ואומר גם שזרעו יירש את הארץ.
הקב"ה מצווה את אברם לקחת עֶגְלה משולשת, עז משולשת, איל משולש, תור וגוזל.
אברם לוקח אותם,מבתר את כולם, מלבד הציפור, ומניח את החלקים אחד מול השני.
העיט יורד על הפגרים.
אברם הולך לישון.
הקב"ה מספר לו שזרעו יהיה גֵר ועבד בארץ זרה ויעונה 400 שנה אבל אח"כ הקב"ה יעניש את העם שיעביד אותם וזרעו של אברהם יצא ברכוש גדול.
תנור עשן ולפיד אש עוברים בין הבתרים וזוהי הברית בין אברם לקב"ה.
כמו"כ ה' מבטיח לאברם שוב שזרעו יירש את הארץ.

הגר וישמעאל
שרי לא יולדת ולכן אברם לוקח לאישה את שפחתו המצרית- הגר.
הגר הרה ושרה מקנאה, היא פונה לאברם והוא מתיר לה לעשות בהגר כרצונה.
שרי מענה אותה והגר בורחת.
מלאך ה' מוצא אותה על עין המים ומבטיח לה כי ה' ירבה את זרעה ועליה לחזור אל אברם ושרי ולסבול את ה"עינויים". הוא אומר לה גם שבנה שייוולד יקרא ישמעאל והוא יהיה פרא אדם- "ידו בכל ויד כל בו".
הגר חוזרת ויולדת את ישמעאל.
אברם היה בן 86 כישמעאל נולד.

ברית מילה לאברהם וישמעל
ה' מבטיח לאברם שהוא יהיה אב להמון גויים ומשנה את שמו לאברהם.
הקב"ה מצווה את אברהם על המילה בתור ברית בין הנימולים לקב"ה.
שמה של שרי משונה לשרה.

אברהם מל את כל אנשיו.
אברהם בן 99 וישמעאל בן 13 בזמן מילתם.

עם סיום המהדורה : אברהם מתבשר על לידת
יצחק
ה' אומר לאברהם כי ייוולד לו בן ואברהם צוחק, כי שרה כבר בת 90.
הקב"ה אומר לו כי היא תלד בכ"ז ובנה, יצחק, יהיה לגוי גדול.

וזה סוף החדשות מבית ללא תולעים, ערוץ 7.

תגובהתגובות