פסיפס אתר יצירה

עקדת יצחק

פורסם בתאריך י' בטבת תשע"ו, 22/12/2015

בני יחידי

אשר אהבתי

בן זקנותי

אשר חיכיתי, קיוויתי

בבואך מה שמחתי

אף עקרתי שהזקינה

ותצחק למבשריה

תפילותיה שמע

הנה באת, נחמה

 

בן היה לי, ולא

נחמתי ביאתך

לא בואו

זרעי שהובטח

שירבה וירש

 

והנה קולו 

ואומר הנני

האעלך לעולה

בני?

דמך, זרעי, אשלח?

הבטחתו לי

היאך?

בעשן מיתמר

אחזיר נשמתך?

אשלח, בלי אומר

בני, לי נחמה?!

 

אך הקול שהבטיח

הוא הקול שביקש

לא נסוגתי, בני

לרחמיו לא אתעקש

 

למחר אשכים

ידי תחבוש החמור

ונלך שנינו יחדיו

נערינו מאחור

מחר על מזבח

גופך אשא

רצוני שם אקריב

עם נשמתך

 

כעולה תמימה

תאכל בעשן

אהבתי לך, בן

ישא הכבשן

 

יסמאוך דמעות מלאכים

ואנוכי לא אמנע

כי רצוני- רצון אלוקים

וניסיונו- לי מתנה

תגובהתגובות