פסיפס אתר יצירה

דומיה

פורסם בתאריך ז' באלול תשע"ז, 29/08/2017

מה כבדה המשמעות
על כתפי ההברות,
המילים.

ומי חסין כשתיקה?
מי כמוה ממלא כל חדרים,
ממלא כל נפשות,
מגשר כל פערים?

מלאה וריקה בה בעת ממשמעות.

הדיבור הוא צורך,
נוחות.
והנוכחות
של השתיקה
במישור אחר.

תגובהתגובות