פסיפס אתר יצירה

עם ישראל! הקשב נא!

פורסם בתאריך י"ג בסיון תשע"ח, 27/05/2018

שקט שורר, דומם העולם

מסביבנו שותקים כולם

על פניהם ארשת נהרה

ישראל אמרו - נעשה ונשמע

 

שתיקה רועמת, שכינה מתגלה

רבינו של עולם שומרנו מצרה

אבינו מביט, משגיח ממרומים

להגן עלינו תמיד מצרים.

 

היום כולם מבינים בבהירות

אלוקינו ברצונו גאלנו במהירות

לנו נתן את התורה הקדושה

ונשמתנו אליו לא חשה

 

קיבוץ גלויות לעתיד לבוא

יודע ה' היודע לבוא,

ננסה ונצליח, בעזרת הבורא

והוא ישגיח על מה שקורה

 

היו אומרים חכמים דבר

הייתם אמורים, חבל דנשבר

ה אהבכם, חותם הדרכים

הם אומרים, חיים דבורים.

 

שמע ישראל, ה אלוקינו, ה אחד

תגובהתגובות