לקראת כלה

פורסם בתאריך י"ט בחשון תשע"ט, 28/10/2018

ביום השישי
בא הרוח
ועטף ההרים וגבעות
וילחש באזני כל אדם
הנה באה שבת
שלום

שלום שבת

וביום השבת
שרק הרוח
שיר עולם אין־סוף
מזמור שיר ליום השבת
שיר־מעין־עולם־הבא
והיה מחייה נשמות

חיי עולם

במוצאי יום מנוחה
השאיר בי הרוח
געגוע ליום השביעי
והייתי מכוון כל ימי השבוע
לקראת כלה

לכה דודי

תגובהתגובות