השיבו וחיו

פורסם בתאריך ח' בתשרי תש"פ, 07/10/2019

ארוממך נצח, מלכי / ומפלטי לי, מחוקקי / אלופי וקדושי, כי / חיים נתת לי:

אוי לי מיצרי / ואבוי לי מיוצרי / ויך את המצרי / ומספדי למחול לי:

אתן תודה לד' / ואשפיל את עיני / הצילני נא משונאי / למען ייטב לי:

אנא הבט לברית / ולא למרו מרית  / כל אויביך אכרית / ויורני ויאמר לי:

אתה תקום תרחם / התגבר וצא הלחם / ובזאת נאות לכם / והיה ד' לי:

אמר, והשיבו וחיו / ומי המבול היו / לקראת צמא התיו / לקדשו לכהנו לי:

אהלל אפלל ואמלל / אין ערוך לאל / אל תפן אל / נגע הנראה לי:

אולי יאמר בחנינה / סלחתי, אל נא / מרחמי, שוכן מעונה / קדש תהיון לי:

"השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל: כי לא אחפץ במות המת נאם ד' אלקים והשיבו וחיו".

תגובהתגובות