יצירות של מרכזניק123 | יצירות ש-מרכזניק123 אהב

שירה

מה נשתנה

מאת מרכזניק123
ל' בחשון תש"פ (28/11/2019)
מה נשתנה
הדור הזה
מכל הדורות

והאור הזה
מכל האורות

והחושך
מכל החשכות

שבכל צבאות
צובאות

קולות
וקללות

כללות
והכללות

קלות,
וכלות

והיו לאותות
ואותיות.


ומה נשתנה
שהאותיות לחניתות
וזמירות למזמרות.

ומה
נשתניתי אני,

לילותי - יללותי
והימים
המשך...
2  
שירה

השיבו וחיו

מאת מרכזניק123
ח' בתשרי תש"פ (07/10/2019)
ארוממך נצח, מלכי / ומפלטי לי, מחוקקי / אלופי וקדושי, כי / חיים נתת לי:
אוי לי מיצרי / ואבוי לי מיוצרי / ויך את המצרי / ומספדי למחול לי:
אתן תודה לד' / ואשפיל את עיני / הצילני נא משונאי / למען ייטב לי:
אנא הבט לברית / ולא למרו מרית / כל אויביך אכרית / ויורני ויאמר לי:
אתה תקום תרחם / התגבר וצא הלחם / ובזאת נאות לכם / והיה ד' לי:
אמר, והשיבו וחיו / ומי המבול היו / לקראת צמא התיו
המשך...
2  
שירה

כיסופים

מאת מרכזניק123
כ"ב באלול תשע"ט (22/09/2019)
אם אפס כסף,
והלב, לכסוף נכסף.

אם מבקש תוכו להיחשף,
ומילותיו להעביר הסף.


אמת כי לא נאסף
כיסוף הלב וערגתו,

רק אוון עליו נוסף –
גול את האבן לגלותו.


כי לא תם הכסף
ואל א־ל הלב הומה

ליבי, הרי נכסוף נכספת –
למה גנבת את אלהיי!
המשך...
2  
שירה

חבלי היצירה

מאת מרכזניק123
ה' באלול תשע"ט (05/09/2019)
חבלים נפלו לי -
אך לא בנעימים
נופלים כמי ימים
נמשכים לילות וימים.

חבלים,
הבלים,
חבלי קווים ומעגלים
חלקים, ייסורים, כבלים.

היְמַלאו הם כֵּלים
ושמא הם כֵּלים כַּלים
הבלים־חבלים־קלים
נקודות־אותיות־מילים.

וכל העת – ספקות ונטל
הנפל לי החבל
כנפול לְאֵם נפל
ותחת רון הבל ואבל

ואולי נמסר אלי מוט
המשך...
2  
שירה

שבת

מאת מרכזניק123
ט' בתשרי תש"פ (08/10/2019)
ביני ובין בני ישראל.
אות היא כדבר הא־ל.
ביום השביעי שבח למלל.
נא שבו לאכול לחם.

נפשכם יודעת עד מאד.
שבח יקר וגדולה וכבוד.
מעדנים הרבו מאד ועוד.
ה' נותן לכם לחם.

יין ובשר על שולחנכם.
אהבוני מאד בכל ממונכם.
ואני אפרע את חשבונכם.
כי לא על הלחם.

הלבישו מחלצות ביום השבת.
לימדו תורת א־ל בחיבת.
ואל תהי נפשכם דוות.
ומלכי
המשך...
4  
שירה

בשתיקתי אזעק

מאת מרכזניק123
י"ט באלול תשע"ט (19/09/2019)
מילותי נאלחו
ואותיותי פרחו
דמעי נהלכו
עת פנה יום
בשתיקתי אזעק
ודם ליבי דיו
ושירי ימתק
ואומר מי יתן יום
ברוך הדיין
וטוב ומטיב
זה כמה קראתיו
יוצר לילה ויום
רחקת ואקראך
הסתרת פניך
אחור שבתי
יהי חושך היום
המשך...
2  
שירה

מחשבות

מאת מרכזניק123
י"ג באלול תשע"ט (13/09/2019)
מחשבות

באישון לילה ואפילה
עת על ערשי אעלה
אדום, ובמחשבתי אעפילה
ופני מלכי בחיל אחלה.

דמעתי על לחיי תיזל
גופי ירעד וישתוחח
יום המוות לא זל
הנה הוא עומד נוכח.

על כן בסילודין אלחש –
נפשי לרצון על מזבחך
ובהמיית ליבי א־ל חש
ומשאלתי, יאמר – אהבתי שבחך.
המשך...
1