שבת

פורסם בתאריך ט' בתשרי תש"פ, 08/10/2019

ביני ובין בני ישראל.

אות היא כדבר הא־ל.

ביום השביעי שבח למלל.

נא שבו לאכול לחם.

נפשכם יודעת עד מאד.

שבח יקר וגדולה וכבוד.

מעדנים הרבו מאד ועוד.

ה' נותן לכם לחם.

יין ובשר על שולחנכם.

אהבוני מאד בכל ממונכם.

ואני אפרע את חשבונכם.

כי לא על הלחם.

הלבישו מחלצות ביום השבת.

לימדו תורת א־ל בחיבת.

ואל תהי נפשכם דוות.

ומלכי צדק הוציא לחם.

באהבה נוחו איש וביתו.

שבו והרבו אכול ושתו.

וְיכל כל איש מלאכתו.

סעדו לבכם פת לחם.

הביטו וראו יקרת יופי.

אום שובת ונח בשופי.

ואין צוחה ואין דופי.

אזרו חיל שבעים בלחם.

כל שומר שבת מחללו.

בלהב אהב ותאו מהללו.

אשרי אנוש וטוב לו.

--- הנני ממטיר לכם לחם.

תגובהתגובות