מעופה של ציפור

פורסם בתאריך ה' בחשון תש"פ, 03/11/2019

ריבונו של עולם, אני אוהבת אותך

אדון הכל, רוצה לבוא עד אלייך

אבל נפלתי וחטאתי לך

ואיך אעז לבוא לראות פניך?

וצער על החטא כלל לא היה בי,

לא חרטה ולא הכרה.

אבל בשקר כבר מאסתי

אז אני באה - בלכלוך מכוסה

כי אין אף ידיד נפש מלבדך

ואין מי שיגאל אותי זולתך.

אין סוף, אדון הכל

הענק לי מעופה של ציפור

לעוף עד אליך.

תגובהתגובות