יצירות של ,,,,,,,, | יצירות ש-,,,,,,,, אהבה

שירה

זיכרון 2

מאת ,,,,,,,,
ג' באייר תשע"ט (08/05/2019)
ומי ישיר "שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון"
מלאך עליון כעת
זהו אתה
עטוף וכרוך בטלית
בדגל
מדינת היהודים.
וילדך ימלמלו סביב שולחן השבת
צאתכם לשלום
ויעשו קרע
ואשה
קוברת בעל נעוריה.
במותך נתת
לעולם
את האהבה.
שלום כבר לא יהיה.
אחרי שאתה אינך
מה יועיל עלה קמל של זית
ויונה הרוגה.
האהבה, בליבנו היא.
למלאכי העליון הקטופים.
החזיקו
המשך...
2  
שירה

נתזים של אלול

מאת ,,,,,,,,
י"ט באלול תשע"ח (30/08/2018)
גפרור שנדלק
מצית להבה
שורף
נשמה שעולה
אור בתוך אבוקה
מאיר איזה שביל
שחיפשתי מאתיים שנה.
נוצרת את הרגע
שעוד דקה יחשיך
ויעלם
בניצוץ קטן
של אהבה.
המשך...
1  
שירה

זיכרון

מאת ,,,,,,,,
ג' באייר תשע"ט (08/05/2019)
הם נופלים ממני
בעת צפירה קורעת את עור התוף
נושרים ומתמזגים באלפי הרוחות הנופלות מאנשים בודדים סביב.
כולם ב
יחד.
לבד עד כלות.
נופלים ממני כמו תפוחים רקובים על אדמה פוריה.
כאבים ישנים ומגלידים חבוקים באלו טריים ומדממים.
מפרים אותי,
אולי.
קמתי אני לפתוח לדודי
כי חשקתי אליו, וכאבי הרקיעו נפש עיפה
עד
לכת הנשימה.
ודודי חמק עבר.
כמו טיפות הם נופלים
כמו
המשך...
2