הרב זעפרני מבהיר בראיון את עמדותיו של הרב מרדכי אליהו לאחר שהתפרסם בתקשורת כי הוא פסק שאין לסרב פקודה לפנות ישובים במסגרת ההתנתקות, מהנימוק שסירוב כזה הוא בגדר פיקוח נפש.

"דעת הרב יציבה וברורה שלנו אסור להטיל מחלוקת בציבור, בגיבורי הצבא שלנו. אנחנו לא סרבני פקודה לשמה אבל הרב אומר שחיילים שיצטוו לבצע את הפשע הזה, יענו שהם לא יכולים. ואם יאנסו אותם לבצע את זה, הרב אומר שיכנסו לתוך הבתים ישבו בתוכם ויבכו ביחד עם המשפחות רוצים לגרשן, ולא יפנו".

עוד אומר הרב זעפרני כי "העקרון אצל הרב אליהו הוא שאין מסרבים פקודה בצה"ל, אך דעתו של הרב היא שהיו לא תהיה, לא יהיה פינוי, ולכן לדעתו לא צריך לעסוק בכך בכלל היום. בענין זה הרב אליהו אינו פוסק אם כן לסרב או לא לסרב, כשיעלה הנושא, אם חס ושלום יעלה, הרב יתן את דעתו", מדגיש הרב זעפרני וחוזר על הדברים:
"אמרתי מפורשות אם יש כאלה חיילים שאונסים אותם לבצע אז שיגשו לתוך הבית ישבו עם המשפחות שם, ויבכו איתם".

הרב זעפרני שב ומדגיש כי "כל חייל צריך למלא כל פקודה שנותנים לו וכל מה שקשור לגבי סירוב פקודה, כיון שדעתו של הרב שדבר כזה לא יהיה, לכן הוא אומר שאין לעסוק בזה בכלל. אם חס ושלום נגיע למצב שכך זה יתבצע, אז דעתו של הרב תצא בצורה מסודרת וברורה ולא תשתמע לשתי פנים".

לשאלת המראיין יגאל שוק מדוע הרב אליהו אינו מפרסם כבר עתה את דעתו, משיב הרב זעפרני כי הדבר מטיל מחלוקת בציבור "ובימים אלה אין ללבות מחלוקות".

מה שברור אצל הרב כבר עתה אומר הרב זעפרני הוא ש"כשחייל יקבל פקודה, יכנס לבית וישב עם המשפחה ויבכה איתה". "לדעת הרב יש עוול מוסרי נורא בכוונה לפנות ישובים ולגרש יהודים מביתם, בשעה שאין מעשה יותר מוסרי מהמפעל של המתיישבים שבו מקיימים מצוות עשה דאורייתא להשאר בארץ ישראל. לכן אם את זה רוצים כרגע, לומר לחייל ולהכנס לתוך משפחה השותפה למפעל העצום הזה, ייכנס החייל לתוך המשפחה ויבכה עם המשפחה על העוול המוסרי הנוראי הזה".

הרב זעפרני אומר כי הרב מרדכי אליהו סובר ש"חובה למחות על עוול המוסרי גם על ידי חסימת כבישים אבל בתנאי שישנה דרך חלופית. כלומר, אין חוסמים כביש כשאין דרך חלופית, ולא מסכנים חלילה חיי אדם. כשאתה חוסם כביש וצריך להגיע אמבולנס לבית חולים צריך שהאמבולנס הזה שמגיע לבית החולים תהיה לו אפשרות להגיע. ואם אין אפשרות, אסור לחסום את הכביש. כשיש דרך חלופית, הרב סובר שאפשר לחסום כבישים".

הרב שמואל אליהו: דברי אבי סולפו

בתוכנית "מתכוננים לגאולה" ששודרה הבוקר בערוץ 7, הציג רבה של צפת, הרב שמואל אליהו את דעת אביו הרב מרדכי אליהו: "קודם כל צריכים להאמין בקב"ה שאוהב את עמו ולא יתן להתנתקות להתרחש וצריך להתפלל ולזעוק אל ה´ בכל כח".

לשאלה מה יעשו החיילים בזמן ההתנתקות אמר הרב אליהו: "יאמרו אנחנו לא מסוגלים ולא יכולים, לא יכולים להרים יד להכות מתיישבים ולשבור בתים. לא יכולים לתת יד לחזק רוצחים".

הרב שמואל אליהו הוסיף "בצורה מאוד ברורה- המרים יד על חברו נקרא רשע, המרים יד על מתנחל נקרא רשע ומרושע והרב מאמין שלא נגיע לזה. הכל מתנפץ לנו בפנים ושום דבר לא מצליח להם. כל כך הרבה רשעים הלכו נגד הקב"ה ולא הצליחו, גם אנשים מעם ישראל שיילכו נגד ה´ לא יצליחו. לא ניתן למלחמת אחים להתרחש, אבל אסור גם לוותר".

באתר מוריה עונה הרב שמואל אליהו לשאלת גולש בעקבות הידיעה על אביו בעיתון הארץ:

"הייתי בבית הרב כשהכתב שאל את הרב את השאלות. שמעתי אותו במפורש אומר שאסור לפנות אנשים מבתיהם. חד וחלק!! הוא אמר שאם חייל נשלח לבצע משימה כזאת ואין לו דרך להתחמק. יעמוד ברפיון ידים ויאמר: "אין לי כוח! אין לי יכולת". אם הוא נלחץ לקיים את הפקודה שישב ויבכה יחד עם המשפחה שהוא אמור לפנות ולא יבצע משימה אכזרית שכזאת.

שמעתי את הרב גם אומר שלדעתו אין לשרון רשות להורות על הגירוש של היהודים מארץ ישראל. זה לא בסמכותו. למרות שהחוק הישראלי (אולי) נותן לו סמכות לכך.

אל תאמין לכלי התקשורת המגמתיים שמסלפים דברים לפי מה שהם רוצים (זכור: הם העידו על עצמם שהם מסלפים דברים כדי לבצע את הדרך הפוליטית שלהם)".