ברכת הרב לאו לשנה החדשה

הערב תחל שנת תשס"ח, בהיכנס חג ראש השנה. החג יחול החל ממחר בערב ויימשך לימים חמישי ושישי, מיד לאחריו תחול 'שבת שובה'. וביום א' צום גדליה.

הערב יסבו המוני בית ישראל מסביב לשולחן החג, ובאכילתם את סימני החג, יאמרו ברכות לקראת השנה החדשה. כן יברכו איש את רעהו בברכת 'לשנה טובה תכתב ותחתם'.   

אלפי חסידים בארץ יסעו למרכזי החסידות בירושלים ובבני ברק להתפלל בסמוך לרבותיהם. וכבכל שנה רבבות יסעו לאומן להתפלל סמוך לקברו של ר' נחמן מברסלב

משמעות ראש השנה

ראש השנה, נחשב ליום בריאת העולם, ולכן הוא גם יום הדין בו נסקרים כל מעשי בראשית לפני ד'. וכן הוא יום המלכת ד' בעולם, לפיכך אומרים בתפילה את פסוקי המלכויות, ופסוקי הזיכרונות, וכן את פסוקי השופרות, שהרי השופר מעורר את האדם לשוב בתשובה, לזכור שד' הוא המלך, ועל האדם לשוב אליו.

הסימנים בליל ראש השנה

נוהגים לאכול בליל ראש השנה בסעודה מאכלים שיש בהם סימן ברכה לשנה החדשה. נוהגים לאכול תפוח בדבש ואומרים 'שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה'. כן נוהגים לאכול ראש של כבש (או של דג) ואומרים: "שנהיה לראש ולא לזנב'. וכן אוכלים גרעיני רימון ואומרים 'שירבו זכויותינו כרימון'. הטעם לכך הוא משום שראש השנה בתור היותו היום הראשון של השנה, יש לו השפעה רבה על כל ימות השנה, לכן מברכים ברכות לקראת השנה החדשה שתהיה כולה בסימן טוב.

תפילות החג

בתפילות ראש השנה, וכן אחר כך בעשרת ימי התשובה נוהגים לומר בתפילה 'המלך הקדוש' לפי שבימים אלו מתגלה ביותר מלכות ד' בעולם.

עשרת ימי התשובה המתחילים בראש השנה, הם זמן מיוחד לתשובה לתפילה ולסליחה, לכן נוהגים כל ישראל לדקדק במצוות ומעשים טובים בימים אלו. ועל זמן זה נאמר שה' מצוי לכול, 'דרשו ד' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב'.

בתפילות החג ניתן דגש על תכלית בריאת העולם, והתקווה לעולם מתוקן שכל הברואים יכירו בשם ד', 'ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם", וכן 'וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ'.

בראש השנה, ובעשרת ימי התשובה, נוהגים להוסיף בתפילה גם הוספות של בקשות 'זכרנו לחיים', 'אב הרחמן', 'וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך' וכן 'בספר חיים ברכה ושלום וכו'. בהוספות אלו מבקשים אנו מד' שיזכרנו לחיים טובים, לחיים שתכליתם 'למענך אלקים חיים'. הוספות אלו אם בדיעבד אדם שכח להזכירם, אינו צריך לחזור. לעומת זאת אם לא אמר 'המלך הקדוש' חוזר לראש.

תשליך

לאחר תפילת מנחה של יום ראשון של ראש השנה, נוהגים ללכת בסמוך למקום מים, נהר או מעיין, או אפילו ברז מים דולף (במקום שאין הנ"ל), ואומרים את נוסח התשליך, שבסופו מוציאים את הכיסים ומנערים אותם בבחינת השלכת החטאים מאיתנו.

עשרת ימי תשובה

עשרת ימי התשובה המתחילים בראש השנה, הם זמן מיוחד לתשובה תפילה וסליחה. לכן נוהגים ישראל לדקדק במצוות ומעשים טובים בימים אלו יותר מכל השנה. ועל זמן זה נאמר שה' מצוי לכל  שנאמר 'דרשו ד' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב'. על פי המקובלים אומרים כי יש לימים אלו יכולת תיקון ביחס לכל ימי השנה שעברה, וכן רבה השפעתם על ימות השנה החדשה שהרי הכל הולך אחר ההתחלה. ימים אלו מגיעים לשיאם ביום הכיפורים, יום התשובה והמחילה לישראל.  

שבת שובה

'שבת שובה' תחול השנה בסמיכות לראש השנה. שבת זו נקראת 'שבת שובה' שכן היא מקדימה את יום הכיפורים, יום התשובה. וכן על שם המילים הפותחות את ההפטרה 'שובה ישראל עד ד' אלקיך'. בשבת זו נוהגים רבני העיר והשכונות, בתי הכנסת, וראשי הישיבות, לדרוש בדברי תורה ומוסר ולעורר את העם אל מצוות התשובה לקראת יום הכיפורים.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו