דירה
דירה צילום: פלאש 90

המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י, החליטה להמליץ לשר הפנים לחתום על תקנות המאפשרות פיצול דירות. מדובר באפשרות לפצל דירות קיימות והן לפצל דירות שאושרו וטרם נבנו.

הצורך לפצל דירות עלה הן בשל העלייה במחירי הדיור והן בשל מצוקת הדיור בישראל. מנתוני מחקר משרד הפנים, שהוצג למועצה עולה כי בעשור האחרון חלה התייקרות במחירי הדיור להשכרה בשיעור של 40% , כאשר עלויות השכרה לתוספת חדר מעל 3 חדרים הינה בשיעור ניכר.

עוד עולה מהנתונים כי בעשור האחרון חלה עלייה בגודל הדירות שנבנו, כאשר מגודל מקסימלי של 140 מ"ר גודל הדירות עלה ל- 200 מ"ר. ההבדל נובע הן מהעלייה בסטנדרטים בבנייה והגדלת שטחי השירות והן בשל מדיניות הרשויות המקומיות המעודדות בניית יחידות דיור גדולות במטרה למשוך אוכלוסיות חזקות.

כן עולה מהנתונים שרק 17% מיחידות הדיור שנבנו בעשור האחרון הנן בנות 3 חדרים ומטה כאשר יתרת הדירות הנן בנות 4-6 חדרים.

מחקר משרד הפנים מצביע על מגמה של גידול בשיעור משקי הבית הקטנים 1-2 דיירים ( זוג מבוגרים, משפחות חד הוריות ורווקים), לדוגמא: בתל אביב וחיפה

כ- 70% - 60%  ממשקי הבית הינם בני 2 נפשות ואף בירושלים כ- 37% משקי הבית הינם בי 2 נפשות. לאור זאת עולה הצורך בבניית יחידות דיור קטנות  בכל הארץ .

בהתאם לתקנות לוועדה המקומית לתכנון ובניה תהיה סמכות למשך 5 שנים למתן היתר לפצל דירות קיימות לדירות קטנות ובלבד שלא יהיו יותר קטנות מ- 30 מ"ר ובתנאי ש- 75% מבעלי הקרקע נתנו את הסכמתם, ההיתר ניתן בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר מקסימום- 30% מהדירות בבניין יפוצלו.

בנוסף ניתן יהיה לפצל  20% מהדירות בתכנון ממשלתי שאושרו וטרם מומשו באמצעות הליך מקוצר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

רק לאחר ששר הפנים יחתום על התקנות הן יכנסו לתוקף.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו