עשרות קייסים, כהני הדת המסורתיים של העדה האתיופית, מפגינים בשעה זאת מול משרד ראש הממשלה בדרישה שמשרד הדתות יכיר בקייסים כמנהיגיה הרוחניים של העדה וישלבם במועצות הדתיות בהתאם להחלטת הממשלה במאי 2010. 

ח"כ שלמה מולה (קדימה), בן העדה, הודיע כי יביא בימים הקרובים להצבעה בקריאה טרומית את ההצעה לתיקון חוק שירותי הדת היהודיים, אשר יקבע בחוק את חובת שילוב קייסים במועצה דתית.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "קהילת יהודים יוצאי אתיופיה חיה בישראל כבר למעלה משלושים שנה. מתחילת התקופה לא הוכרה הנהגה הדתית של הקהילה כשוות מעמד בממסד הדתי, זאת למרות שקהילת יהודים יוצאי אתיופיה מהווה חלק משמעותי בחברה הישראלית. הקהילה נתקלה ועודנה נתקלת בקשיים רבים מול הממסד הדתי במדינה. לצורך פתרון הבעיות הללו והקלת הקשיים ישנו הכרח לשלב בממסד הדתי את המנהיגים הרוחניים של הקהילה, הידועים בכינויים "קייסים".

לדברי ח"כ שלמה מולה (קדימה), "הקייסים מכירים את בני קהילתם והוכשרו לשמש כרבני הקהילה עוד באתיופיה.שהגיעו ארצה נפגע מעמדם על ידי הממסד הדתי שאינו מכיר בחשיבותם כמנהיגי הקהילה. שילובם של הקייסים במועצות הדתיות של הרשויות המקומיות יוכל להיטיב עם שילובה של הקהילה האתיופית כולה". 

במשרד הדתות מסבירים מנגד, כי הקייסים אינם יכולים לשמש כרבני העדה, זאת משום שהם אינם פועלים על פי ההלכה בנושא נישואין וגירושין.