מינהל מקרקעי ישראל
מינהל מקרקעי ישראלצילום: פלאש 90

הצעת חוק מהפכנית ביוזמת ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) הקובעת חובת פרסום באינטרנט של כל החלטות המועצה וההנהלה של רשות מקרקעי ישראל, עברה הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.

עד היום, רק חלק קטן מהחלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל מפורסמות ונגישות לציבור. החוק כלל לא חייב פרסום החלטות של הנהלת רשות המקרקעין והחלטות המועצה מתפרסמות היום ברשומות (אבל לא באינטרנט) רק אם "יש בהן עניין לציבור".

ואכן, בפועל, רובן המכריע של החלטות הנהלת רשות מקרקעי ישראל אינן מפורסמות כלל. מאז 2002 ועד אפריל 2010 פורסמו רק 77 מתוך 2655 החלטות ההנהלה שהתקבלו. "כך עוברות ההחלטות האלה בדרך שאינה מאפשרת ביקורת ציבורית עליהן, אף שמדובר בהקצאת משאבים חיוניים", אומר חנין במוסיף וקובע כי "השקיפות חיונית למיגור שחיתות ואפליה. הכנסת אישרה היום חלופה רעיונית למדיניות המקרקעין של נתניהו - במקום הפרטה של מקרקעי ישראל אנחנו צריכים שקיפות ודמוקרטיה בניהולם הציבורי".      

בלשכתו של חנין מציינים כי "כיום, גם כאשר מתאפשר עיון בהחלטות הרשות הוא כרוך בתשלום גבוה ובבקשות חוזרות ונשנות מהממונה על חופש המידע ברשות. על אף שרוב רובן של החלטות הרשות נוגעות בדרך זו או אחרת לציבור רחב של חוכרים לא היתה עד היום כל חובה לפרסמן".

דוגמא לדברים מציגים בלשכת חנין ומציינין כי "כך למשל, בין ההחלטות הנוגעות למגזרים מסוימים, אשר לא זכו לפרסום, מצויות ההחלטות הבאות : החלטה 1424 העוסקת בנוהל טיפול במחצבות; החלטה 1490 העוסקת ברכישת זכויות במגרש על ידי חבר קיבוץ בתוכנית הרחבה של קיבוץ או מושב אחר; החלטה 1594 העוסקת בבניה, קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים; החלטה 1391 העוסקת במבצע היוון ביובל חכירה והיוון חוזים בתקופת החכירה השנייה – בתעסוקה; החלטה 1480 העוסקת בהקצאת קרקע לתאגידים בפטור ממכרז; הצעה 1507 העוסקת בשוויון בין חברי האגודה החקלאית לעניין חלוקת קרקעות; החלטה 1445 העוסקת בחריגות מהחלטת מועצה 1032 – הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה; החלטה 1422 העוסקת בתקבולים לקרן הקיימת לישראל משיווק קרקעות עליהן חלה חכירה לטובת הקרן הקיימת לישראל; החלטה מספר 1489 העוסקת בהשכרה או החכרת משנה של מקרקעי ישראל, החלטה 1471 העוסקת באיקאה בהצעת פשרה שגובשה בתביעת בית אבן בניה וייזום בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל, והדוגמאות עוד רבות".