סכנה לגן החיות
סכנה לגן החיותפלאש 90

מינהל מקרקעי ישראל מקדם תוכנית לבניית שכונה חדשה בירושלים ובה 482 יח"ד. השכונה תהיה צמודת דופן לגן החיות התנ"כי בירושלים, וארגוני הסביבה מזהירים מהרס גן החיות, ואף לגרימת מותם של חיות.

בדיון שהתקיים בועדה לדיור לאומי (ודלי"ם) היו בין המתנגדים לתכנית הוטרינר ד"ר חגי אלמגור ועו"ד יוסי וולפסון, נציג עמותת "תנו לחיות לחיות". ד"ר אלמגור טען שמימוש התכנית משמעו הפסקת פעילות גן החיות במקום. בדיון נטען כי הנזקים הצפויים להיגרם לבעלי החיים כתוצאה מהליכי בניית השכונה החדשה, ובכלל זאת מהרעשים המרובים ומזיהום האוויר הצפוי, יהיו כבדים ביותר.

עו"ד יוסי וולפסון טען בדיון "החיות יסבלו, בחלקן עד מוות, מעבודות הבניה, מקיום השכונה לאחר איכלוס, ולבסוף – מהפעלת לחץ ע"י תושבי השכונה לפינוי גן החיות כתוצאה ממפגעי רעש וריח. בעלי החיים הרגישים לרעש ינסו להימלט מהרעשים הצפויים, אך בשל היותם סגורים במכלאות ובתצוגות, לא יוכלו להימלט, ויסבלו מפגיעות פיזיות ונפשיות".

עו"ד וולפסון הוסיף וטען כי "התקנים הקובעים מגבלות רעש מאפשרים מידות רעש הגורמות לסבל רב לבעלי החיים. פעילות רכבים כבדים והכשרת הקרקע, תפגע פגיעה קשה בבעלי החיים השוכנים בגן החיות. בעת הקמת הגן נקבע כי נדרש מרחק של כ-200 מ' ופער גובה משמעותי בין גן החיות למבני המגורים וזאת בשל רגישות בעלי החיים למאפיינים שונים של שכונת מגורים, ובהם רעשים ותאורה. התכנית אינה כוללת כל הוראות בנוגע לרגישות בעלי החיים. ביטול החיץ שבין גן החיות לשכונת המגורים, יגרום בשלב הראשון לסבל ניכר לבעלי החיים, ומאוחר יותר ללחצים של תושבים שיחושו מוטרדים מפעילות גן החיות, ושיבקשו את הסטת גן החיות כולו או חלק מתצוגותיו".

בהתנגדויות אחרות שנשמעו בדיון נטען, שבעת הקמת גן החיות בוצע תסקיר השפעה על הסביבה שבו דרש וטרינר גן החיות דאז רצועת חייץ מיוערת של 200 מטר בין גן החיות לבתי מגורים. נטען כי גני חיות ברחבי העולם מוקפים בשטחים פתוחים ובפארקים וכי קיימת חשיבות מרובה בשמירת חיץ בין גן החיות לבין שכונת המגורים. אי לכך, תמוהה העובדה שהנהלת גן החיות הנוכחית לא הגישה התנגדות לבניה, יתכן משום שההנהלה מקבלת את שכרה מטעם עיריית ירושלים, או משום שגן החיות קיבל לא מכבר שטח הרחבה גדול. מה שמעלה חשד שהנהלת גן החיות אינה פועלת ביושרה למען טובת החיות שבתחומה.

לאור ההתנגדויות שנשמעו, החליטה הועדה לדרוש ממגישי התכנית להגיש חוות דעת מומחה המתייחסת להשפעת התכנית על גן החיות. חוות הדעת מתבקשת להתייחס להשפעה הצפויה על בעלי החיים בגן החיות ועל פעילות גן החיות. הועדה לדיור לאומי קיימה דיון נוסף בעניינה של התכנית ביום 9/5/12  וההחלטה צפויה להתפרסם בקרוב.

בשיחה עם ערוץ 7 נמסר מעיריית ירושלים כי "חשוב לציין כי מדובר בתוכנית אותה מקדם ממ"י-מינהל מקרקעי ישראל כבעלי הקרקע ולא עיריית ירושלים. במסגרת סל הפתרונות להגדלת היצע יחידות הדיור בעיר, סומנו  השכונות מלחה ומשואה בתכנית המתאר החדשה לירושלים כשכונות לעיבוי הבניה בהן ועל פי תכנית המתאר מקודמות התכניות לבניית כ- 900 יחידות דיור".

בעירייה הוסיפו כי "התכניות הוצגו לתושבי השכונות הן במפגשים עם נציגי מינהל מקרקעי ישראל והן עם הדרגים המקצועיים בעיריית ירושלים, טרם הבאתן לדיון בוועדות המקומית והמחוזית. מרבית הטענות שהועלו קיבלו מענה במסגרת הליכי התכנון והכנת התוכניות".