פוגעים בקשר בין חרדים לצבא
פוגעים בקשר בין חרדים לצבא פלאש 90

המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם את תוצאות "מדד הדמוקרטיה" לשנת 2012, ממנו עולים כמה נתונים מעניינים ואולי אף מפתיעים.

מבדיקת רמת הציונות בקרב היהודים הגרים בישראל עולה כי כשליש מהשמאלנים (34.4%) מגדירים עצמם לא כ"כ ציונים או לא ציונים בכלל. לעומת זאת, במגזר החרדי שלכאורה בסיס אמונתו איננו ציוני, 62% מגדירים עצמם ציונים מאוד או די ציונים. הקבוצה הכי ציונית היא החרדים הלאומיים, אחריהם על פי הסדר הדתיים, המסורתיים והחילונים.

מבדיקת רמת ה-"גאווה הישראלית" עולה כי 44.5% מערביי ישראל גאים מאוד או די גאים להיות ישראלים לעומת 49.7% שאינם גאים להיות ישראלים. זהו נתון מעניין במיוחד המראה כי כמעט חצי מהערבים בישראל גאה בהיותו אזרח ישראלי.

בבדיקת אמון הציבור במוסדות המדינה עולה כי בניגוד לטענות שנשמעו לאחרונה, דווקא ישנה עלייה באמון הציבורי בראש הממשלה. 56.4% מביעים אמון ברה"מ וזו עלייה מתמשכת בשנים האחרונות: 2011- 49.6%, 2010- 38.5%, 2009- 33.8%, 2008- 16.8%.

גם האמון בממשלה עולה בצורה עקבית כאשר 56.8% מביעים אמון בממשלה וזו עלייה מתמשכת בשנים האחרונות: 2011- 51%, 2010- 32.7%, 2009- 31%, 2008- 25.1%.

מהפרק העוסק במחאת קיץ 2011 עולה, כי התחושה בקרב הציבור לפיה מובילי המחאה הם אנשי שמאל בעלי הכנסה מעל הממוצע, אכן היתה נכונה. אחוז המשתתפים במחאה על פי רמת הכנסה: משתתפים מקרב בעלי הכנסה הרבה מתחת לממוצע- 16.5%, משתתפים מקרב בעלי הכנסה מעט מתחת לממוצע- 22.3%, משתתפים מקרב בעלי הכנסה כמו הממוצע- 23.5%, משתתפים מקרב בעלי הכנסה מעט מעל הממוצע- 40.0%, משתתפים מקרב בעלי הכנסה רבה מעל הממוצע- 32.2%.

עוד עלה, כי 54.3% מהשמאלנים השתתפו במחאה, 31.9% מאנשי המרכז ו-22.3% מאנשי הימין.

בפרק העוסק בעתיד מדינת ישראל נראה כי הציבור הישראלי מבין כי הסכם שלום עם הפלסטינים איננו מציאותי: רק 22.5% מהיהודים בישראל מאמינים שבשנים הקרובות ייחתם הסכם שלום עם הפלסטינים.