מנכ"ל קופת חולים 'מאוחדת' פוטר מתפקידו

משרד הבריאות הודיע כי החליט לאשר את החלטת דירקטוריון קופת חולים 'מאוחדת' ביחס להפסקת העסקתו של פרופ' אלחיאני.

ישי קרוב , כ"א באייר תשע"ג

התאגדו. מאוחדת
התאגדו. מאוחדת
פלאש 90

משרד הבריאות הודיע היום (רביעי) כי החליט לאשר את החלטת דירקטוריון קופת חולים 'מאוחדת' ביחס להפסקת העסקתו של פרופ' אלחיאני.

במשרד הסבירו כי מדובר ב"החלטה מורכבת שהתקבלה לאחר תהליך ארוך שכלל התייעצויות רבות עם הגורמים המקצועיים, המשפטיים ובכירי המשרד, כאשר לנגד המשרד עמדה טובת 1,100,000 המבוטחים וחוסנה של הקופה".

שרת הבריאות, יעל גרמן, והמנכ"ל, פרופ' רוני גמזו, נפגשו היום עם פרופ' אלחיאני, כדי להציג את החלטת המשרד, על סיום העסקה.

המשרד מצא כי לטובת ציבור המבוטחים והקופה, אין מנוס מלערוך כמה שינויים, בהם: החלפת המנכ"ל המכהן והעברת הקופה במהירות לפעילות סדירה ושוטפת, לשם ייצובה תחת ניהולו של מנכ"ל חדש, השבת אמון המבוטחים בקופה, מינוי חשב מלווה והסדרת המבנה התאגידי של הקופה.

בעקבות ההחלטה, ייתכנס הערב בדחיפות  דירקטוריון מאוחדת לשם החלטה על בחירת מנכ"ל בפועל לקופה.

במקביל, הודיע המשרד על מינוי, כאמור, של חשב מלווה שזהותו וסמכויותיו המדויקות יוגדרו בימים הקרובים.

"אחד הנושאים המרכזיים העומדים על סדר יומו של המשרד הוא הסדרת המבנה התאגידי של כלל קופות החולים", הבהירו במשרד הבריאות, "אי לכך, בדעת המשרד, להאיץ את תהליך אישור התקנון של מאוחדת, המצוי בשלבי גיבוש מתקדמים, במסגרתו ימונו לקופה מוסדות מנהלים על פי כללי ממשל תאגידי מודרניים, לרבות נציגי ציבור שימונו על ידי ועדה ציבורית בלתי תלויה".

יו"ר מועצת קופת חולים מאוחדת הודיע למשרד כי נוכח כל האמור לעיל, יש בדעתו לכנס בתוך שבועיים את המועצה, בין השאר, על מנת לקבוע מועד לקיום בחירות לועידה.