הרב חיים דרוקמן
הרב חיים דרוקמן אולפני אתרוג

ראש מרכז ישיבות בנ"ע וראש ישיבת ההסדר אור עציון, הרב חיים דרוקמן, ספד הערב לרב עובדיה יוסף.

"הרב עובדיה יוסף היה ענק בתורה, התמקד בפסיקה וספריו במיוחד סדרת ספרי התשובות "יביע אומר", הינם ספרים מדהימים המבטאים את הבירור המעמיק שלו בכל תחומי החיים ללא יוצא מן הכלל", הדגיש הרב.

"הקב"ה חנן את הרב בכשרונות עצומים ובזיכרון פנומנאלי, והצטרפה לאלו ידיעתו הגדולה בתורה והוא זכה להיות מגדולי הדורות בפסיקת הלכה".

הרב דרוקמן, שהשתתף הערב בהלוויתו של הרב עובדיה, הוסיף כי "לרב הגאון יוסף היו כתפיים רחבות מאוד וגם כשהדברים היו מסובכים, הוא לא התחמק ונכנס לתוכם והעז לפסוק בכל מה שעמד על הפרק במדינת ישראל ועל פי צרכיה המיוחדים בין אם מדובר בהתרת עגונות, בין אם בנוגע לעליית יהודי אתיופיה שקבע כי הם יהודים לכל דבר, בין בסוגיית הגיור שהחל להתייחס לכך עוד בהיותו רב ראשי לישראל ועד השנים האחרונות, בין בדיני שמיטה בהחלטתו להמשיך את היתר המכירה של הרב קוק מתוך הכרת הערך והמציאות הקיימת, וכל אלו דברים כלליים שהתקבלו על כולם וכולם ידעו שאין לחלוק על דבריו ובדבריו בהלכה אין טועה".