עדי קול
עדי קולפלאש 90

וועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ עדי קול, המאפשרת לראשונה אימוץ ילדים בני דת שונה מזו של ההורים המאמצים.

קול אמרה כי חוק האימוץ הישראלי, בניסוחו כיום, יוצר אפליה קשה כנגד זוגות חילוניים, כיוון שמאפשר בפועל לבני זוג אורותודכסים בלבד לאמץ ילד לא יהודי – בישראל.

באותו אופן נפגעים גם זוגות שאינם בני אותה דת, או שיהודתם אינה מוכרת ע"י הממסד הרבני לאמץ ילדים, אף אם מדובר בילד ביולוגי של אחד מבני הזוג.

ח"כ קול אמרה כי "אישורה של הצעת החוק מהווה אמירה משמעותית של המדינה, כי טובת הילד היא השיקול העיקרי בתהליכי האימוץ, ותסיר את המכשול שמנע עד כה ממאות ילדים בישראל לקבל בית חם, בשל הגבלות הלכתיות על התהליך".

קול הסבירה כי החוק במקורו, קובע כי ילד יאומץ על ידי הורים בני דתו: קביעה חשובה שמטרתה מניעת אובדן הנכסים התרבותיים של הילד המאומץ. אולם, בפועל נוצר עיוות קשה ביישום החוק: ניתן לאמץ ולגייר את הילד, אך יש צורך באישור גיור הניתן אך ורק על ידי בית הדין לגיור.

מטבע הדברים, אישור שכזה ניתן רק לבני זוג אורתודוקסים. בני זוג שאינם אורתודוקסים נדרשים להוכיח שמירת שבת, תפילה, שמירת כשרות, חתונה ברבנות והתחייבות לשלוח את הילד לחינוך דתי. התוצאה היא שניתנת עדיפות מוחלטת לבני זוג אורתודוקסים על פני חילונים, קונסרבטיבים ורפורמים בהליך האימוץ. 

התיקון שהגישה ח"כ ד"ר עדי קול מציע לאפשר לבית המשפט לעשות שימוש בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיציין בהחלטתו לסטות מסייג זה. הצעת החוק מעמידה את עקרון "טובת הילד" כשיקול מרכזי בחוק האימוץ, העולה על השיקול הדתי בתהליך האימוץ.