ספרי קודש. אילוסטרציה
ספרי קודש. אילוסטרציהפלאש 90

מֵחַיִל אֶל חָיִל. לימוד תורה יומי לחייל. עורך ראשי: אלמוג נח. שעלבים, ספריית משעול, תשע"ד. כ‑400 עמ'.

ספר כיס לחייל, ובו עמוד לכל יום בשנה, מפורים תשע"ד ועד פורים תשע"ה. בכל עמוד נמצא בירור הלכתי, או אמוני, רעיון חסידי, קיצורי הלכות או סיפור הקשור לפרשה - כך שבעה ימים בשבוע, וחודש אחר חודש, מיום הגיוס שעבר ועד ליום השחרור שיבוא על מחזור זה לטובה בעז"ה בעוד כשנה. בכל שבוע מתחדש נושא: תפילה, אהבת ישראל, כשרות, כיבוד הורים וכו', כשכל נושא מקבל טיפול משבעה כיווני מבט קבועים, כל יום וכיוונו.

את הספרון ערכו והפיקו חבריהם המבוגרים של המתגייסים הצעירים מישיבת ההסדר בשעלבים, והוא פותח ב"לשם ייחוד" למתגייס לצה"ל שחיבר הראשל"צ מורנו הגר"מ אליהו זצ"ל, ומסתיים בזמני היום בהלכה בחלקי הארץ השונים, מקריית שמונה ועד אילת.

זהו ספרון לשימוש חד פעמי, ומסתמא חלק גדול מעותקיו התמלא כבר בכתמי זיעה, בוץ וגריז. אך הרעיון והתכנים הם בהחלט סימן טוב לדורות, המחזק את הקשר בין הישיבה שבעורף לתלמידיה שבשדות.

ברכות למגויסים ולחבריהם, שכל אחד מהם עסוק במלאכת הקודש שלו. בית המדרש מחכה להתאחדותכם בו בקרוב בלימוד משותף, נמרץ ואיכותי.

יגעת ומצאת. מסכת קידושין. תורה ומצוות בחברה ובמשפחה. חיים אפרתי. קדומים, תשע"ד. 200 עמ'.

עוד חוברת בסדרת 'יגעת ומצאת', שיש בה הדרכה ללימוד מסודר ושיטתי. מדובר בחוברת לימוד ועבודה לתלמידים על מ"ו סוגיות ממרחבי מסכת קידושין לפי תוכנית משרד החינוך, כולל שאלות והערות, תרשימים וסיכומים, יחידות לימוד העוסקות בענייני תורה ומצוות, משפחה וחברה. כל יחידה כוללת ביאורים, משימות וקטעי העשרה, ובסופה מובאים כמה דיבורי תוספות ותריסר סיכומים הלכתיים, וכן מילון ומפתח מונחים וביוגרפיות של גדולי ישראל ועוד.

קיימת בחוברת הדגשה על הסבר ברור של המונחים שבתלמוד, שהבנתם המדויקת היא המפתח להבנה נכונה של הסוגיות כולן.

יותר מאשר סיוע לתלמידים בתחילת דרכם בלימוד עיוני של התורה שבעל פה, מהווה חוברת זו חומר עזר למורים. בעזרתה הם יכולים להביא בקלות יחסית את תלמידיהם לעבור את המשוכה הראשונה בדרכם ללימוד הגמרא עצמה, בהנחה שאכן יפעילו את תלמידיהם וידאגו שהם יבצעו את מטלותיהם כראוי - וזה הרי החלק הקשה במלאכת ההוראה...

פסוק לי פסוקך. ביאור הפסוקים שבמסכת ברכות פרק ראשון, ביאור הדרשה, האסמכתא ושאר מידות שהתורה נדרשת בהן. מאת פנחס שמעון פרץ. ירושלים, נתיבות רמח"ל, תשע"ג. כ‑70 עמ'.

דרכי לימוד ההלכות מתוך הפסוקים, סיכומי שיעורים של הרב פרץ, ראש כולל בירושלים ומחבר חשוב, שניתן להאזין להם ב'קול הלשון'. בדרכים אלו מתקיים חיבור למדני-פשטני בין המקרא לבין התלמוד, שתועלת מרובה בצדו. לעתים מדובר רק בתוספת הבהרה קצרה לפסוק או לסוגיה, ולעתים מדובר במערכות למדניות של ממש.

מפעל חשוב באמצע התהוותו.