שלב נוסף בפרשת התביעה נגד אתר "לוח עבודה עברית".

לפני מספר חודשים הוגשה תביעה בידי המרכז הרפורמי ומרכז מוסאוא נגד אתר ''לוח עבודה עברית'' המפרסם בעלי מקצוע יהודים ועסקים הפועלים בעבודה עברית. התובעים טוענים כי האתר עובר על חוק איסור אפליה במוצרים, ודורשים ממפעילי האתר תשלום של 50,000 ש"ח.

הנתבע הוא מי שבנה את האתר עבור מפעיליו, ומי שהחליטה לייצג אותו היא תנועת "דרך חיים" בראשות הרב יצחק גינזבורג, אשר פועלת לכינון חיים הציבוריים בארץ ישראל על פי דרך התורה.

בכתב ההגנה, שהוגש בימים האחרונים שעבר בידי עורכי הדין איציק קובי ואורי צפורי, מהתא המשפטי של תנועת ''דרך חיים'', פורשים השניים טיעונים המנמקים מדוע האתר אינו עובר על החוק.

כתב ההגנה כולל מספר טענות ובהן הסברה כי ערך ''העבודה העברית'' אינו מפלה וגזעני אלא מדובר בערך יהודי שנועד לבטא את הערבות הדדית בתוך בין יהודים ולא לשלול מאן דהוא. השניים מסבירים כי הרצון לסייע ליהודים בפרנסה הוא ביטוי מובהק לאהבת ישראל ולא לשנאת הגוי, כפי שמנסים להציג זאת התובעים, ונסמכים על שורת מקורות תורניים מהתורה, הרמב"ם, החפץ חיים ועוד.

בנוסף מסבירים צפורי וקובי כי העסקים המפורסמים ב"לוח עבודה עברית" הם  עסקים קטנים, אשר אינם מחויבים על פי חוק להתעלם משיקולים של השתייכות דתית או לאומית.

אחד החלקים המרכזיים בכתב ההגנה עוסק בהתכתבות של צפורי וקובי עם רשם העמותות, ממנה עולה כי מדיניות רשם העמותות היא להתיר פעילות של עמותות המעניקות סיוע לקבוצה מוגדרת, גם כאשר היא מוגדרת על פי לאום.

עורכי הדין טוענים בכתב ההגנה כי ''אם התביעה תתקבל ויוחלט שהאתר אכן מפלה, אזי יצא שהחוק פוגע באינטרסים מוגנים של הציבורי היהודי, כגון חופש הדת והפולחן, חופש הביטוי והזכות לקניין ועוד, ולכן יש לבטלו".

"צריך להבין שיש כאן מלחמה על הזכות לחיות כיהודי", מסביר עו"ד אורי צפורי. "התובעים מבקשים לשלול מיהודים את האפשרות לקיים מצווה מהתורה "וחי אחיך עמך". יתרה מזו, התובעים מבקשים להביא אל קיצם שנים של ערבות הדדית, שלא תהיה עוד שום אפשרות לבטא רגש מיוחד בין יהודים. הדבר הזה הוא הרס של אחד הדברים היקרים בעם ישראל ומטרתו לפורר את העם ולטשטש את זהותו".