הרב דב ליאור
הרב דב ליאורחזקי עזרא

מכתב רבנים חדש ובו קריאה של רבנים מהציונות הדתית לתמיכה במפלגת יחד, פורסם היום (חמישי) בעיתון 'בשבע'.

במודעה מובא מכתבם של הרב ליאור והרב נחום נריה התומך במפלגה, ולצדם מכתב רבנים חדש עליו חתומים יתר הרבנים.

"חבר אני לכל אשר יראוך", כותבים הרבנים. "יראת ה' תשגבנו חיל לצאת לישועה ולהוסיף פעלים למען ה' ותורתו, עמו ארצו ומדינתו, ויראו כל עמי הארץ שבחוץ ושבפנים, ששם ה' נקרא עלינו ויתאספו להרים דגל של תקוה ואמונה, בריבוי חיוב ובמיעוט שלילה, לכונן את בית ישראל כולו על צדקת דרכו".

הרבנים חותמים בברכה: "וכל התומכים, העוזרים, הפעילים והמצביעים של רשימת 'יחד', ה' יברך אותם וישלם שכרם".

הרבנים החתומים על מכתבי התמיכה:

הרב נחום נריה ראש מוסדות תורה בציון

הרב דב ליאור

הרב צבי ישראל טאו

הרב ישראל אריאל ראש מכון המקדש

הרב עמיאל שטרנברג ראש ישיבת הר המור

הרב יהושע שמידט רב הישוב שבי שומרון וראש הישיבה

הרב שלמה אבינר ראש ישיבת עטרת כהנים

הרב שמחה שטטנר נשיא ישיבת נחלת ישראל

הרב שמעון בן ציון ממכון מאיר

הרב צבי גולדפישר מישיבת אלון מורה

הרב זכריה בן שלמה ממודיעין

הרב דוד חי הכהן ראש מוסדות אורות התורה וישיבת לנתיבות ישראל בבת ים

הרב אריה קורן מבית אל

הרב אברהם יצחק כלאב, אב"ד ירושלים

הרב יוסף רודריגז, ראש ישיבת אילת

הרב צבי קוסטינר ראש ישיבת מצפה רמון

הרב מרדכי אליעזר נחמני ראש ישיבת בוני ירושלים

הרב ישעיהו דורון, ראש ישיבת לנתיבות ישראל

הרב יוסף יוסיפון, ר"מ בישיבת קדומים.