אקדח
אקדחצילום: Thinkstock

במסגרת פועלה של הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה להסדרת ועיגון מדיניותה, פרסמה הועדה אמות מידה להתנהגות חברות השמירה, המהוות קוד מקצועי ואתי להתנהגות כל העוסקים במקצוע זה.

מטרת הנוהל היא להשביח את השירות הניתן לציבור הרחב באמצעות גופי השמירה הפרטיים ולמנוע תופעות פסולות, לרבות גביית דמי חסות וניצול החברות כפלטפורמה לביצוע עבירות אחרות.

מקצוע השמירה חולש על מאות אלפי מקומות עבודה בארץ ומתפרס על פני תחומים רבים. הועדה, בראשותו של עו"ד יהושע למברגר, המעניקה בכל שנה ושנה רישיונות לחברות שמירה, למשרדי שמירה ולמארגני שמירה ושומרים, ניסחה את אמות המידה עבור העוסקים במקצוע השמירה, כך שיכללו בהן מגוון הנושאים הטעונים הסדרה ובכללם עיסוק על פי הרישיון, שמירה על רמה מקצועית, אי שימוש באמצעים פסולים להשגת עבודה, מניעת ניגוד עניינים, אחריות כלפי מועסקים, חובת סודיות, חובות כלפי הלקוח ועוד. אמות המידה מכתיבות צורת התנהגות נאותה, שיש בה כדי להשפיע על שיקול דעת הועדה בהפעלת סמכותה לגבי מתן רישיון.

"העוסקים בתחום השמירה מספקים שירותים חיוניים לקשת רחבה של מוסדות ושותפים בתחומם לגופים הממלכתיים והציבוריים, בהגנה  על שלום הציבור וביטחונו", אמר למברגר. "גופי השמירה השונים עושים מלאכתם נאמנה. יחד עם זאת, לאחרונה אנו עדים, בשולי הפעילות, לתופעות פסולות הפושות בתחום תוך ניצול פלטפורמת השמירה לביצוע עבירות מגוונות.

לדבריו הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, האמונה על הסדרת המקצוע, רואה חשיבות רבה במיגור תופעות אלה ובחיזוק החברות והארגונים העוסקים בתחום באופן מקצועי, אמין והגון.

"מתוך הכרה באחריות הרובצת לפתחם של העוסקים במקצוע השמירה, היקפו של הענף וחיוניותו למשק ולחברה, סברנו, בין יתר הפעולות הנדרשות, שיש לקבוע אמות מידה להתנהלות העוסקים בתחום המהווים למעשה קוד אתי/מקצועי'', הוסיף עו"ד למברגר.

אמות מידה להתנהלות העוסקים בתחום שירותי השמירה