ההודעה שתמנע הגבלת חשבונות בנק

הבנק יחוייב לשלוח הודעת SMS ללקוחות לאחר שחמישה צ'קים שלהם סורבו, על מנת שלא יגיעו למצב שבו יחזרו עשרה צ'קים.

תגיות: מסרון בנק
ערוץ 7 , כ"ו באדר תשע"ו

ההודעה שתמנע הגבלת חשבונות בנק-ערוץ 7
צ'ק דיגטלי - איך זה עובד?
צילום: istock

הפיקוח על הבנקים יחייב את הבנקים לשלוח התראה באמצעות מסרון (הודעת SMS) לטלפון הנייד של לקוחותיהם, במידה וסורבו 5 שיקים בחשבונם עקב העדר כיסוי מספיק במהלך 12 חודשים, או אם הוטלה הגבלה על חשבונם.

מטרת הפיקוח היא להגביר את המודעות של הלקוחות למצבם ולסייע להם להימנע מלהפוך ללקוחות מוגבלים בבנק.

כאשר חשבון מוגבל, נאסר על הלקוח להמשיך ולעשות שימוש בשיקים ומבוצע פרסום באינטרנט של פרטי החשבון שהוגבל, ובמקרה של מוגבל חמור, מפורסם גם  שמם של בעלי החשבון ומספר תעודת הזהות שלהם.

כמו כן, להגבלה יש השפעה על דירוג האשראי שהבנקים מייחסים ללקוח במשך מספר שנים, מה שמשפיע על יכולת הלקוח לקבל אשראי ועל תנאי האשראי  (לרבות מסגרת אשראי, הלוואה, משכנתא, כרטיס אשראי ועוד).

התראה ממוקדת שתשלח בזמן אמת תיתן ללקוחות הבנקים אפשרות להגיב מידית, ובכך לסייע בידי הלקוח להימנע ממצב של סירוב של שיקים נוספים בחשבון, שכן, סירוב של 5 שיקים נוספים בתוך תקופת 12 החודשים יביא להטלת הגבלה על חשבון הלקוח לפי החוק.

במידה והלקוח נתן הסכמתו להצטרף לשירות קבלת הודעות מהתאגיד הבנקאי באמצעות ערוצי תקשורת, יכיל המסרון מידע מפורט אודות כך שסורבו שיקים בחשבון. אם הלקוח לא הצטרף לשירות זה, תשלח לו הודעה כללית בלבד המתריעה בפניו כי התרחש בחשבונו אירוע המצריך בירור מול התאגיד הבנקאי ומפנה אותו אליו.

אם התאגיד אינו יכול לשלוח התראת SMS ללקוח בשל מגבלות טכניות (התאגיד אינו יודע את מספר הסלולר של הלקוח, הלקוח מחזיק מכשיר שאינו תומך  במסרוני   SMS וכדומה), התאגיד יודיע ללקוח אודות סירוב השיקים או ההגבלה, באמצעות ערוץ תקשורת מהיר אחר (למשל טלפון נייח) על פי נהלי התקשרות פנימיים שיקבע.

הפיקוח על הבנקים מסייע כבר היום ללקוחות שהפכו להיות מוגבלים בבנקים. מדור מושכי שקים ללא כיסוי בפיקוח פועל לסיוע בבירור פניות של ציבור לקוחות הבנקים בנושא הגבלת חשבונות ולקוחות באמצעות ערוצי הטלפון, הפקס והמחשב, ונותן המדור מענה ברובד העסקי, המשפטי והטכנולוגי לפניות אלו.

המדור אמון על ניהול מאגר חשבונות ולקוחות מוגבלים במדינת ישראל, באמצעות ממשק למערכת הבנקאית ולגופים המיוחדים המוסמכים להטיל הגבלה ואחראי על יישום חוק שקים ללא כיסוי. נכון לסוף חודש ינואר 2016 עמד מספר הלקוחות שהוגבלו בגין סירוב שקים על כ – 33,000.