מתנדב בפעולה
מתנדב בפעולהדוברות 'איחוד הצלה'

"תשובה לקונית וחסרת משמעות" - כך הגדיר ח"כ אורי מקלב את תשובת שר הביטחון משה יעלון לשאלתו מדוע ארגון 'איחוד הצלה' אינו מוגדר כארגון עזר לשעת חירום'.

לפני כחודשיים דנה מליאת הכנסת בסוגיית אי ההכרה של משרד הביטחון ב'איחוד הצלה' כארגון עזר לשעת חירום. "בכל פיגועי הטרור האחרונים הוכח מעל לכל ספק כי 'איחוד הצלה' עומד בכל הקריטריונים הנדרשים כדי שמשרד הביטחון יכיר בו כארגון עזר לשעת חירום", אמר אז במליאה ח"כ מקלב.

במענה לכך השיב סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן כי הדרישה להכיר ב'איחוד הצלה' כגוף עזר לשעת חירום זו דרישה נכונה, וכי ידאג לכך "שהמשרד יעביר תשובה מסודרת ויצביע באיזה קריטריון הם אינם עומדים".

במקביל פנה ח"כ מקלב לשר הביטחון יעלון בשאילתה ישירה, תוך שהוא מונה את כל הקריטריונים שהציג סגן השר בן דהן אשר איחוד הצלה עומד בהם. "ברור לכל שיש בידי הארגון כשירות מבצעית מוכחת ויכולת התגובה המיידית של הארגון ידועה ומוכחת בזכות שלושת-אלפי המתנדבים והפריסה הארצית הרחבה", ציין ח"כ מקלב בשאילתה תוך שהוא מבהיר כי "הארגון ניחן בממשק מול ארגונים נוספים אשר יכולים לסייע למערכת הביטחון בהקשר של טיפול בעורף בשעת חירום".

בימים האחרונים העביר השר יעלון את תשובתו לח"כ מקלב, לפיה ניכר כי במשרד הביטחון ממשיכים בסירובם להכיר בארגון 'איחוד הצלה'. "בבדיקה מעמיקה של התבחינים אל מול תרחיש הייחוס והמענה הקיים, נמצא כי ארגון 'איחוד הצלה' אינו עומד בסף הנדרש להגדרתו כארגון עזר".

יעלון ציין עוד כי "במצב הקיים לא קיים פער במענה הרפואי בדרג' א לאירועי חירום ולפיכך אין להבנתו צורך או הצדקה להגדיר את ארגון 'איחוד והצלה כארגון עזר".

לנוכח תשובתו של שר הביטחון אמר ח"כ מקלב כי "אין חולק על יכולתו המבצעית והמקצועית של 'איחוד הצלה', ולכן על משרד הביטחון להבהיר מדוע לטעמו 'איחוד הצלה' אינו עומד בקריטריונים ולא להסתפק בתשובה לקונית וחסרת משמעות".